Simple Toe Up Socks – Part 2: The Heel!

SimpleSocks06

Oh, the ever so daunting heel! Let me tell you, knitting a heel is one of those things that freaked me out when I first had to do it. I did not have a clue how I was going to do it, and I only had a written pattern so I was basically doing it ‘blind’. Lucky for you, I have filmed a tutorial video which will guide you through the whole thing.
Oei, de gevreesde hiel! Nouja, dat was in ieder geval het gedeelte van de sok dat ik het engst vond toen ik pas begon met sokken breien. Ik had geen idee hoe ik het zou moeten doen! De eerste keer gebruikte ik een geschreven patroon, terwijl ik bij nader inzien veel beter een filmpje had kunnen raadplegen daarvoor. Gelukkig hoeven jullie daar al niet meer naar te zoeken, de instructie video heb ik namelijk voor jullie opgenomen!

The heel I have in store for you today is my FAVOURITE heel EVER. It’s called the German Short Row heel, and it’s quick, easy to memorize, and doesn’t need fancy maths or anything like that. Easy peasy lemon squeezy. Shockingly, there are about zero instruction video’s on how to do this heel. There are tutorials on how to do the particular stitch, but you need much more information than that in order to do a heel. But fear not, I have come to the rescue ;) However, if you’re more into written patterns than video patterns, or you have done it before and would just like a quick refresher, I do have the pattern written out for you as well.
De hiel die ik je laat zien in dit patroon is mijn favoriete hiel ooit! Het heet de ‘German Short Row’ hiel, oftewel de Duitse hiel met verkorte toeren. Het is gemakkelijk te onthouden, breit zich snel, en je hoeft er geen ingewikkelde berekeningen voor te doen. Supergemakkelijk! Voor degenen die hem wel al eens hebben gedaan maar een korte opfrisser zoeken, heb ik ook het patroon uitgeschreven. 

YARN / GAREN
Scheepjes Invicta Extra (75% wool, 25% nylon) – 50 gram ball
1x 1300 Dark Green / Donkergroen
1x 1443 Variegated Beige / Gemeleerd Beige

NEEDLES / NAALDEN
Depends on gauge, I used 2.25 mm Knitpro Royale DPNs
Hangt van draadspanning af, ik gebruik 2,25 mm Knitpro Royale DPNs (dubbelpuntige naalden)

ABBREVIATIONS
K – Knit
P – Purl
Wyif – With yarn in front
Sl1p – Slip 1 stitch purlwise

AFKORTINGEN
R – Recht
AV – Averecht
1.av.afh – 1 steek averecht afhalen

CLICK HERE FOR PART 1 OF THIS PATTERN
VOOR DEEL 1 VAN DIT PATROON KLIK HIER

Watch the video below. As always for my sock tutorials, I’m showing you how to do this on DPNs (double pointed needles) as well as on circular needles. Just skip to the timestamp it says in the video.
Bekijk de video hieronder. Zoals ook bij de vorige video’s heb ik aparte instructies voor dubbelpuntige naalden en voor rondbreinaalden. In de video staat naar welk tijdstip je moet doorspoelen voor de instructies op rondbreinaalden. 

THE PATTERN / HET PATROON

Step 1: Knit your foot until it has the desired length. Mind you, this is the length of your foot MINUS the heel part, so you’ll have to stop knitting when you’re about 6cm / 2,5 inches away from the end of your foot. If you’re not knitting your own size or are in any way unable to check for size on the actual foot, please view the table below for an indication of how long you need to knit for.
Stap 1: Brei de voet tot de gewenste lengte, dat wil zeggen de lengte van jouw voet minus de onderkant van de hak. Hieronder in de tabel staan lengtes die je kunt aanhouden, maar houd er wel rekening mee dat het indicaties zijn van de correcte lengte, het beste is om het te proberen op de daadwerkelijke voet. 

SIZE Women S Women M Women L /

Men S

Men M Men L
sts 56 60 64 68 72
Cm of foot before heel 18 20 21 22,5 24

Step 2: End on an instep row. This is sock knitting vocabulary for the part of your foot in front of your ankle joint. So basically, end on a row where you did the textured stitches.
Stap 2: Eindig op een rij waar je de steken van de bovenkant van de sok hebt gebreid. De volgende naald die je zou gaan breien houdt dus de steken van de voetzool. 

For DPNs only: Transfer sts so that the sole sts are on one DPN, and the instep sts (top foot sts) are divided across 2 DPNs.
Alleen voor dubbelpuntige naalden: Verschuif de steken zodat de steken van de voetzool op 1 naald komen te staan. De steken van de bovenkant van de voet zet je dan op 2 naalden. 

Step 3: Knit the sole stitches with your contrasting yarn, if you’re doing a contrasting heel like I am. If you’re not doing a contrasting heel, just knit this row with your main colour yarn.
Stap 3: Brei de steken van de voetzool met de contrasterende kleur, als deze van toepassing is. Zo niet, brei deze naald dan met de hoofdkleur. 

Step 4: Start the short row heel
Stap 4: Begin met de verkorte toeren hiel

The heel is worked in rows, turn after every row.
Voor de hiel breien we in rijen verder, keer je werk na elke rij.

Row 1(WS): Wyif, sl1p and lift to back (called “double stitch”), wyif, p all sts
Row 2(RS): Wyif, sl1p and lift to back, k all sts until you reach the next “double stitch”
Row 3: Wyif, sl1p and lift to back, wyif, p all sts until you reach the next “double stitch”
Rij 1 (VK): Met garen aan de voorkant van je werk, 1.av.afh en breng het garen over de naald (niet tussen de naalden) naar achteren. Dit heet een “dubbele steek”. Breng garen tussen de naaldpunten naar voren, brei alle resterende st op de naald av.
Rij 2 (GK): Met garen aan de voorkant van je werk, 1.av.afh en breng het garen over de naald naar achteren, brei alle steken r tot aan de eerste dubbele steek.
Rij 3: Met garen aan de voorkant van je werk, 1.av.afh en breng het garen over de naald naar achteren, breng garen naar voren, brei alle steken av tot aan de eerste dubbele steek. 

Repeat Rows 2 and 3 until you have (10 for womens sizes, 12 for mens sizes) stitches left in between the double stitches. Then:
Herhaal rijen 2 en 3 totdat je tussen de dubbele steken nog maar 10 st over hebt voor vrouwenmaten, 12 st voor mannenmaten. Daarna:

Row 1 (RS): After counting that you have only (10, 12) stitches left, continue to knit on this same row without turning. Knit the first double stitch as if it were one stitch. Turn work.
Row 2 (WS): Sl1p, p until next double stitch, p as if it were 1 singular stitch
Row 3 : Sl1p, k until next double stitch, k as if it were 1 singular stitch
Rij 1 (GK): Nadat je nog maar (10,12) steken over hebt tussen de dubbele steken, ga je gelijk op die laatste rij verder met het breien van de eerste dubbele steek. Brei de eerste dubbele steek r alsof het één steek is. Keer je werk.
Rij 2 (VK): 1.av.afh, av tot volgende dubbele steek, brei deze av alsof het één steek is.
Rij 3: 1.av.afh, r tot aan volgende dubbele steek, brei deze r alsof het één steek is.

Repeat Rows 2 and 3 until you have knit all double stitches on your heel, and you have (28, 30, 32, 34, 36) live sts on your heel again, a.k.a. the same amount of stitches you had before doing the heel.
Herhaal rijen 2 en 3 totdat je alle dubbele steken hebt gebreid, en je weer het originele stekenaantal op je naalden hebt staan. 

If having done a contrasting heel, continue with main colour from now.
Als je een contrasterende hiel hebt gebreid, brei je vanaf hier weer verder met de hoofdkleur.

LEG / BEEN

Continue in texture pattern. If you did not end with a full repeat on the foot, be sure to continue from there when doing the leg.

Rounds 1-3: Knit all sts (3 rounds)
Round 4: purl every 4th stitch, also along the back of the heel now
Repeat these 4 rounds until the leg reaches the desired length. Keep in mind that ribbing will be added to the length. 

Ga verder in het textuurpatroon. Let op: als je bij het eindigen van de voet geen volledige patroonherhaling hebt gebreid, ga dan vanaf dat punt verder. 

Toeren 1-3: Brei alle steken R (3 toeren)
Toer 4: Brei elke 4e steek averecht, nu helemaal rondom.
Herhaal deze 4 toeren totdat het been de gewenste lengte heeft. Houd er rekening mee dat er ook nog een boord komt. 

**PART 3 coming next week!**
**DEEL 3 komt volgende week!**

New Vlog: Mad about Madder!

Last week I attended two yarny related events, and I can’t wait to tell you all about it! Watch my newest vlog on Youtube to find out what my experience was like at the Wolspektakel craft fair, which other amazing podcaster I got to meet, and see the yarns I dyed at a natural dyeing workshop in Rotterdam!

De afgelopen week heb ik twee garen gerelateerde activiteiten bijgewoond, en ik kan niet wachten je er alles over te vertellen! Bekijk snel mijn nieuwe vlog hierboven op Youtube om uit te vinden hoe ik de Wolspektakel beurs vond in Kerkrade, welke andere podcaster ik heb ontmoet, en welke garens ik heb geverfd tijdens een cursus natuurlijk verven in Rotterdam!

 

Simple Toe Up Socks – Part 1: Casting on!

SimpleSocks05

Welcome to the first part of my Toe Up Sock Guide! This will be a pattern for simple toe up socks, broken down into fun and easy steps for you to follow, so you can create your own socks. In this first part, I’ll show you how to cast on for the toe! – Also watch the instruction video below!
Welkom bij Deel 1 van de simpele sokkengids voor sokken vanaf de teen omhoog. Dit patroon zal ik in stappen uitschrijven, die je volgt om jouw eigen paar sokken te breien. In dit eerste deel laat ik je zien hoe je opzet voor de teen. – Bekijk ook de instructievideo! 

YARN / GAREN
Scheepjes Invicta Extra (75% wool, 25% nylon) – 50 gram ball
1x 1300 Dark Green / Donkergroen
1x 1443 Variegated Beige / Gemeleerd Beige

NEEDLES / NAALDEN
Depends on gauge, I used 2.25 mm Knitpro Royale DPNs
Hangt van draadspanning af, ik gebruik 2,25 mm Knitpro Royale DPNs (dubbelpuntige naalden)

USED ABBREVIATIONS
K : Knit
P : Purl
KFB : Knit into front and back strand of the same stitch
WYIF : With yarn in front
SL1P: Slip 1 st purlwise

GEBRUIKTE AFKORTINGEN
R : Recht
AV : Averecht
RVA : Brei de volgende steek recht, eerst in de voorste lus, daarna in de achterste lus
1.AV.AFH : 1 steek averecht afhalen

GAUGE / SPANNING
15 sts x 21 rows = 5cm square, in stockinette stitch.
15 steken x 21 rijen = 5cm vierkant, in tricotsteek.

If getting fewer stitches per 5cm (stitches are too wide/long), switch to smaller needles.
Als je minder steken krijgt per 5cm (steken zijn te breed/te lang), gebruik dan kleinere naalden. 

First, determine which size you will be knitting. In the chart below, you will see the stitch count your sock will have around the foot and leg. When increasing for the toe, you will increase up to this number of stitches.
Bepaal eerst welke maat je gaat breien. Hieronder in de tabel vind je stekenaantallen voor verschillende maten. Dit stekenaantal is het aantal steken dat je sok rond de voet en rond het been gaan hebben. Als je vanaf de teen meerdert, meerder je tot aan dit aantal.

SIZE Women S Women M Women L /

Men S

Men M Men L
sts 56 60 64 68 72

CASTING ON / OPZETTEN

Use Judy’s magic cast on. Watch the instruction video above to see how you do this. The video includes instructions for DPNs and circular needles.
We gebruikten de techniek ‘Judy’s Magic Cast On’, bekijk bovenstaande video hoe je dit doet.

For Women sizes: CO 10 sts on each needle
For Men sizes: CO 12 sts on each needle
Voor een vrouwenmaat: Zet 10 stn op voor elke naald
Voor een mannenmaat: Zet 12 stn op voor elke naald

TOE / TEEN

Round 1: Knit all sts
NOTE: All sts on the first needle except for the first one will be twisted, knit into the back strand of the stitch to straighten them (Watch Pt 1 Tutorial video)
Round 2: k1, kfb, k to last 2 sts, kfb, k1 (Watch Pt 2 Tutorial video)
Round 3: Knit all sts

Repeat rounds 2-3 until you reach the desired nr of sts for the size you are knitting.

Toer 1 : Brei alle steken R 
NB: vanaf de 2e steek zullen alle steken op de eerste naald verdraaid zijn, brei deze door de achterste lus. (Meer hierover in instructievideo nr 1 hierboven)
Toer 2: 1r, rva, r tot laatste 2 stn, rva, 1r. (Zie instructievideo nr 2 hierboven)
Toer 3: Brei alle steken r.

Herhaal toeren 2-3 totdat je het gewenste aantal steken hebt bereikt.

FOOT / VOET

Optional: Switch to Main Colour
Optioneel: Wissel hier van kleur

Texture pattern:

Rounds 1-3: Knit all sts (3 rounds)
Round 4: On top of foot, purl every 4th stitch. Do not do this for the sole of the foot, textured patterns on the sole might take away wearing comfort. For the sole, simply knit stockinette.

Repeat this until you’ve reached the desired foot length for the size you are knitting. To do this, it’s easiest to trace your foot on cardboard and cut this out, so you can measure the sock around this cardboard representation of your foot. Don’t knit the entire lenght of your foot, just until where the heel starts. 

Textuurpatroon:

Toeren 1-3: Brei alle steken R (3 toeren)
Toer 4: Aan de bovenkant van de voet (bepaal zelf welke naald dat is, het maakt op dit punt niet uit) brei je een textuurpatroon: elke 4e steek brei je averecht. Dit doe je niet voor de zool van de voet, textuur in de onderkant van de voet kan het draagcomfort verminderen. Voor de zool brei je simpelweg alle steken recht.

Herhaal tot totdat je de gewenste lengte voor je voet hebt bereikt. Om dit te meten kun je het beste je voet omlijnen op karton en dit uitknippen zodat je een mal hebt. Je breit niet voor de gehele lengte van je voet, maar tot waar je hak begint.

Stay tuned for Part 2, coming out next week!
Deel 2 komt volgende week!

New podcast episode: Ravelry Rabbithole!

I think pretty much every knitter/crocheter has fallen down the ‘Ravelry Rabbithole’ at least once in their crafty life! You go and search for a particular pattern you may want to work on, and a few hours later you kind of wake up from a trance, having looked at dozens or maybe even hundreds of beautiful patterns and projects.. browsing through people’s makes and alterations.. using different kinds of filters to find the ‘perfect’ pattern for your newly bought yarn.

Sounds familiar? I bet it does!

This new podcast episode is all about my newest finds on Ravelry and of course some other things I am working on :) I’ll also be showing my copy of Scheepjes YARN 3 bookazine and the samples of my two designs in this issue!

So go ahead, grab a cuppa and your WIP, and come join me for a half hour crafty chat :)

Morgen is het zover…

Morgen is het dan eindelijk zover: dan is het Wolspektakel in Kerkrade! Ik heb vandaag nog genoeg dingetjes om voor te bereiden, maar eerst wil ik jullie nog even voorstellen aan nog een van de standhouders van morgen: Marijke Visser!

Marijke zal er staan met haar kraam ‘Design4Fair’. Ze werkt al 20 jaar als importeur van Fair Trade producten uit Ghana, Kenia, Nepal en Palestina. Marijke’s interesse in andere culturen komt vooral vanuit haar opleiding in de verpleegkunde – waar ze op het aspect cultuur is afgestudeerd; en haar voormalig beroep als docente waar ze door middel van onderzoek begrip kreeg voor culturen van anderen. “Niet oordelen op hetgeen ik niet begrijp van de ander, maar een nieuwsgierige houding naar de ander toe.” Dit heeft Marijke onder andere een goede verstandhouding met haar producenten opgeleverd. “Ik heb geleerd te denken vanuit hun positie: armoede en onwetendheid. Veel mensen zijn intelligent en kundig, maar hebben geen kansen in hun ontwikkeling gehad zoals een goede opleiding.”

Marijke Visser wol

Nepalese vrouwen werken met hun eigen wol op Nederlandse wolwinders

Marijke legt uit dat de onrechtvaardige verdeling in de wereld voornamelijk de jonge mensen treft, die vaak genoodzaakt zijn te vluchten uit economische motieven, als ze een goede toekomst willen hebben. Dit motief verandert als er veel mogelijkheden zijn in eigen land. “Aan het project in Nepal werken ongeveer 900 tot 1000 mensen die nu een leefbaar loon ontvangen en er niet over denken om te vluchten naar het Westen. Door eerlijke handel in hun éigen omgeving is het mogelijk hun kinderen naar school te brengen, gebruik te maken van de gezondheidszorg, en kunnen ze zich weer richten op de toekomst. Dat alles door de verkoop van hun producten aan Design4Fair.”

Wat een prachtig bedrijf! Design4Fair is intussen Fair Trade gecertificeerd, en helpt mensen die kundig zijn, maar op zichzelf geen toegang hebben tot de wereldmarkt. Design4Fair handelt als het ware als de tussenpersoon. Marijke vertelt: “Design4Fair wil door middel van eerlijke handel de wereld een beetje mooiermaken, en een bijdrage leveren aan het terugdringen van economische vluchtelingen.”

Marijke NEPALWOL

Producten van Design4Fair vind je op hun eigen website, en ook via diverse wereldwinkels. Denk vooral aan wol en producten gemaakt van vilt. Zie bijvoorbeeld de wol hierboven, perfect om mee te vilten! Normaal €3,95 maar op de beurs slechts €2,- per 50 gram bol.

En wat doet Marijke het liefst na het werk? “Heerlijk onderuit, naar de sauna, een goed toneelstuk of muziekuitvoering.” Dat klinkt goed, Marijke!

Marijke Visser poes

En pssst… als je morgen tijdens de beurs een aankoop maakt en je bonnetje inlevert, maak je ook nog eens kans op leuke prijzen van de standhouders! Waaronder deze leuke gevilte kat die Design4Fair tot beschikking stelt.

Zie ik je morgen?

New socks-to-be!

SimpleSocks01

Ooh, come and see what the mailman brought by! Some lovely Scheepjes Invicta Extra* sock yarn..
De postbode is weer geweest! En kijk eens wat hij heeft gebracht.. fijne bolletjes van Scheepjes Invicta Extra!*

SimpleSocks02

New sock yarn… you know what that means: new socks! And this time I have something fun planned for you all. I’ll be doing lots of tutorial videos and creating a step-by-step easy pattern to create your own toe up socks. I’ll include several sizes, a fun textured pattern.. and my favourite choice of heel! Interested? Come by my blog again next week!
Nieuw sokkengaren.. je weet wat dat betekent: een nieuw paar sokken! En dit keer heb ik iets leuks gepland, ik ga namelijk een hoop instructievideo’s maken zodat jullie ook stap voor stap sokken kunnen leren breien van de teen omhoog. Ik zal instructies toevoegen voor verschillende maten; er komt een leuke textuur in de sok zodat het leuk blijft om te breien, en ik geef ook nog eens instructies voor mijn favoriete hak methode. Ben je benieuwd? Kom dan over een weekje zeker terug kijken op mijn blog!

SimpleSocks03

Maybe even more fun than new yarn: new sock needles! It’s quite a while since I knit socks on double pointed needles (DPNs for short), since I’ve really been enjoying knitting everything on circular needles. Although I have to admit, the DPNs I used to knit with aren’t that great. Thin, bamboo needles which weren’t perfectly smooth so that the yarn would catch, and the tips were a bit too blunt for my liking. These Knitpro Royale needles seem so much nicer to me, I can’t wait to use them! The metal tips are without a doubt pointier than my bamboo needles, which should make them a lot faster. 
En misschien nog wel leuker dan nieuw garen: nieuwe sokkennaalden! Het is een tijdje geleden dat ik op dubbelpuntige naalden (ook wel DPNs genoemd) sokken heb gebreid, sinds ik op rondbreinaalden sokken kan breien doe ik niets liever. Al moet ik wel zeggen dat de DPNs die ik voorheen gebruikte niet écht super waren. Het waren dunne bamboe naaldjes die net niet helemaal goed gepolijst waren zodat soms het garen bleef haken, en de punten waren niet zo scherp. Deze Knitpro Royale naalden lijken me daarentegen heel fijn, ik kan niet wachten ze te proberen! De metalen punten zijn zonder twijfel scherper dan de bamboe naaldjes die ik had, waardoor het makkelijker wordt de steken van de ene naar de andere naald over te pakken. 

I am going to knit one sock on my new DPNs, and the other with my circular needles, so that I can include instructions for both types of needles. This way, it doesn’t matter which needles you use, you’ll be able to follow my tutorials without any trouble!
Ik ga één sok op mijn nieuwe DPNs breien, en de andere op mijn rondbreinaalden, zodat ik instructies kan geven voor beide naalden. Zo kun je mijn tutorials altijd volgen, welke naalden je ook hebt!

*These are affiliate links. Shopping through affiliate links does not cost you any extra, but does help to support my blog and keep it running. Thank you for understanding!

New design in Mollie Makes!

MMS_79_UKCover_DIGI

Mollie Makes Issue 79 is out now! It will be a few more days till it hits the shelves here in the Netherlands, but you lucky UK residents can shop them already at your local supermarket or newsagent.
Mollie Makes nummer 79 ligt in Engeland al in de schappen! Het duurt nog even voordat we het hier bij de Bruna of Primera vinden, maar laat ik je alvast vertellen: het is het wachten waard! 

I’m excited to share that I have submitted a design to this issue. Even how simple or small, it never fails to excite me to see one of my designs in print!
In dit nummer staat ook weer een van mijn ontwerpen, zo spannend altijd! Ik hoop dat ik nooit gewend zal raken aan het gevoel wat ik krijg als ik een van mijn ontwerpen in een tijdschrift zie. 

MMS79.bunting

Meet my crochet heart bunting! Simple and sweet, it’s perfect as a baby shower gift, birtday party decorations or housewarming gift. Or even as an everyday decoration of your home!
Ik haakte deze hartjesslinger, heel simpel, maar heel effectief! Haak hem als een babyshower cadeautje, hang hem op tijdens een verjaardag of geef het aan vrienden met hun housewarming. Of misschien wil je hem wel gewoon in je slaapkamer ophangen!

I made this bunting with Scheepjes Colour Crafter*. Even though it’s acrylic, it’s a great yarn to work with, looks nice after multiple times frogging it (jup, even a design this simple means some failed attempts), and is super soft.
De slinger haakte ik met Scheepjes Colour Crafter, jawel, een acryl garen! Maar laat dat je niet afschrikken, het is superzacht en blijft mooi zelfs na meerdere malen uithalen (jazeker, zelfs een simpel ontwerp krijg ik niet de eerste keer helemaal perfect). Zeker even voelen dus als je hem in de winkel ziet liggen!

Happy crafting everyone!
Happy haken allemaal!

as_seen_in_MM_2

*This is an affiliate link. Shopping through affiliate links does not cost you anything more, but does help to keep this blog up and running. Thank you!

Designer Crush: Berniolie

You have probably heard of Bernadette Ambergen, the designer behind Berniolie, right? If you haven’t, drop everything and go check her out! Pronto! ;)
Je hebt vast wel al gehoord van Bernadette Ambergen, de ontwerpster achter Berniolie, toch? Zo niet moet je zeker een kijkje gaan nemen, en vlug een beetje! ;)

Bernadette’s strength lies in designing shawls, and oh my, not just any shawl! Just a quick browse through her Ravelry page will have you swooning, I guarantee you ;) With a whopping 95 designs, there is sure to be one that fits your style
Bernadette ontwerpt het liefste sjaals, en wat voor een sjaals!! Een korte blik op haar Ravelry pagina is genoeg om mij aan het zwijmelen te krijgen! Met een overweldigend aantal van 95 patronen is er zeker eentje die bij jou past.

I haven’t had the pleasure of working on one of her patterns myself, simply because I cannot choose! A friend of mine did make a few shawls by Bernadette, let me show you.
Zelf heb ik nog niet het genoegen gehad om een van haar patronen te maken – simpelweg omdat ik nog niet kan kiezen! Maar een vriendin van mij heeft wel twee prachtige omslagdoeken gemaakt.

ILVY

This is the shawl called Ilvy, made by my friend with Scheepjes Stardust*. The subtle sparkle gives it a really festive look, perfect to wear to a party or a wedding!
Hierboven zie je de omslagdoek genaamd Ilvy, gehaakt door mijn vriendin in Scheepjes Stardust.* Het subtiele glimmertje maakt het echt een feestelijke sjaal, perfect voor een feestoutfit bijvoorbeeld naar een bruiloft.

OSWIN

This is the Oswin shawl pattern, which is one of my favourite designs by Bernadette. I love the bold granny stripe edge on the one side, and the feminine pineapple crochet edging on the other side.
Deze beauty heet de Oswin sjaal, een van de mooiste sjaals – in mijn ogen – die Bernadette heeft ontworpen. Ik hou van de strakke granny stripes aan de ene kant, en van het vrouwelijke zogeheten ‘pineapple crochet’ randje aan de andere kant.

OSWIN2

The yarn my friend used for this is Scheepjes Alpaca Rhythm yarns*, one of my favourite yarns, and incidentally in my favourite colour of that range as well. Mustard yellow all the way! By using a single coloured yarn, the shawl becomes more wearable for an everyday outfit. It just adds that extra touch to your wardrobe without attracting as much attention as you would with a sparkly yarn. Having said that, this shawl would be perfect for a party outfit as well!
Deze shawl haakte mijn vriendin met het Scheepjes Alpaca Rhythm garen*, een van mijn favoriete garens! Zo zacht en zulk mooi resultaat… en dat ook nog eens in mijn favoriete kleur van die garenserie. Door met een effen kleur te haken wordt de sjaal meer draagbaar voor doordeweeks, om je outfit wat op te fleuren zonder té veel aandacht naar je toe te trekken zoals met het glittergaren. Al kan je deze sjaal ook prima om doen naar een feest!

Did you ever make one of Bernadette’s shawls? Which one is your fave?
Hebben jullie wel eens een sjaal van Bernadette gehaakt of gebreid? Welke is jouw favoriet?

*This is an affiliate link. Shopping through affiliate links does not cost you anything extra, but does help to keep this blog up and running!

New episode: Weaving tentacles

I have a new podcast episode for you guys today! I have loads of fun stuff to share with you, such as some tips on wearing Finished Objects (and my own outfit dilemma’s last week), some lovely cabled socks on the needles and already planning more.. AND I have more news for you regarding my Bird in a Box crochet DIY kits – my ETSY shop is finally open! Find it here :)
Ik heb weer een nieuwe podcast aflevering online gezet! Ik deel onder andere tips voor het dragen van je hadngemaakte items, ik ben met een gekabeld paar sokken bezig én ik ben alweer nieuwe aan het plannen.. Bovendien heb ik nog meer leuk nieuws over mijn Bird in a Box haakpakketjes: de ETSY winkel is eindelijk open! Vind hem hier :)

This week I also received some exciting mail: two magazines in one of which I have a design publication! And last but very much not least: I received my Fibre Share package in the mail from my lovely swapbuddy Sara from the United States. Come and join me with a cup of your favourite beverage and of course some knitting or crochet in your lap. Hope you enjoy :)
Deze week mocht ik ook leuke post ontvangen, zoals twee tijdschriften, waarvan eentje een ontwerp van mij bevat! Ook ontving ik mijn Fibre Share pakket van mijn swapbuddy helemaal uit Amerika! Benieuwd wat dat is? Bekijk dan zeker de vlog :)

Don’t forget to enter my GIVEAWAY from last episode! You have until tomorrow to enter for a DIY kit!
Vergeet niet om mee te doen met de GIVEAWAY voor een van mijn Bird in a Box pakketjes van de vorige aflevering! Je hebt nog tot en met morgen.

The Yarn Tower

Have you noticed my video podcast is in English now? The second episode is up, and I’m telling you all about my new adventure with crochet kits (there’s a giveaway too!!), about the Great Unravel, several sock projects and I’m also giving you a peek behind the scenes of some commission work I’ve been doing. 
Na wel 30 afleveringen van mijn vlog in het Nederlands heb ik dan toch besloten in het Engels te gaan vloggen. Ik ben zo blij met mijn keuze, ik heb nu zoveel meer interactie met het ‘publiek’! De tweede aflevering staat nu online en ik vertel jullie er alles over mijn eerste haakpakketten (en ik geef er ook een weg!), over een nieuwe knitalong ‘The Great Unravel’, over verschillende sokkenprojecten én als bonus vertel ik wat over wat er achter de schermen gebeurt bij commissies voor bijvoorbeeld tijdschriften. Een bomvolle aflevering!

Watch the video via the link above or look for ‘New Leaf Podcast’ on Youtube, and make sure to enter in the giveaway!
Bekijk de video via bovenstaande link of zoek bij Youtube naar ‘New Leaf Podcast’ om me te vinden. Vergeet niet mee te doen met de giveaway!