Too cute to be true

maxibonbon01

Vorige week kreeg ik toch zulk schattig nieuw garen! Namelijk de Maxi Bonbon van Scheepjes. Eigenlijk is dit zogeheten ‘maxi’ garen juist heel geschikt voor mini-projectjes! Ik kon het niet weerstaan er een amigurumi te maken, en het werd dit dolfijntje, naar een patroon uit een Japans haakboek dat ik twee jaar geleden in Tokio kocht.

Maxi is geen compleet nieuw garen, het bestond namelijk al in 100 gram bollen. Nu heeft het echter wel nieuwe kleuren (wel 87!) en is het verkrijgbaar in 25 gram (Bonbon) en 50 gram (Sugar Rush) bollen. De kleinere bollen zijn zoveel toegankelijker om mee te werken, en ook belangrijk: veel schattiger!

I received the cutest new yarn last week! It’s Scheepjes Maxi Bonbon – which, quite contrary to the name ‘Maxi’ is actually perfect for mini projects! I just HAD to crochet some amigurumi with it, so I chose this little dolphin from a pattern book I bought in Tokyo a couple of years ago. 

Maxi isn’t a complete new range of yarn, it was available before in 100 gram balls. However, now they’ve been produced in 25 gram (Bonbon) and 50 gram (Sugar Rush) balls, I find them much more accessible to work with. And more importantly, the 25g balls are so cute!! They’re available in a total of 87 colours (!). Get them at Deramores* or Wool Warehouse*.

maxibonbon02maxibonbon04

Patronen in een Japans haakboek zien er zo uit als hierboven op de foto. Er worden grofweg dezelfde icoontjes gebruikt als in universele haakschema’s. Rondjes voor lossen, kruisjes voor vasten. Bij sommige vasten zie je een kleiner wordende of groter wordende ‘V’ erboven, dit geeft een mindering of meerdering aan. Doordat ik Chinees heb gestudeerd kan ik ook enkele Japanse karakters lezen, wat wel enorm helpt bij het ontcijferen van het patroon!

Japanese amigurumi patterns look like the one pictured above. They use roughly the same crochet icons as in our crochet charts: circles for chain stitches, crosses for sc (US). Right-side-up and bottom-up ‘V’s indicate increases or decreases. The fact that I’ve studied Chinese language for 5 years surely does help, since I can guess what certain Japanese characters mean.

maxibonbon03

Ik vind hem zo schattig!! Welke zal ik nu gaan maken? :)

I think he’s so cute!! Hmm, which one to make next? :)

*Affiliate links

Advertenties

‘Fleur-de-Lis’ Mystery CAL Part 6 – It’s finished!!

Fleur de Lis Crafty Queens 8

Welkom bij het 6e en laatste deel van de Fleur-de-Lis Mystery CAL! In dit deel vind je het patroon voor de flap van de tas, waarmee hij helemaal af wordt! Natuurlijk kun je er nog voor kiezen om de tas te voeren. Dit ga ik waarschijnlijk ook doen, maar mijn naaivaardigheden zijn zó slecht dat ik niet de persoon ben om daar een tutorial over te maken. Zonder voering kan de tas overigens nog prima als ‘markttas’ fungeren: fijn voor als je groente gaat kopen op de zaterdagmarkt! Als je hem voert is hij perfect om een flesje water, beurs, agenda en dergelijke te dragen.

Welcome to the 6th and last part of the Fleur-de-Lis Mystery CAL! In this part you’ll find the pattern for the flap, which is a nice finishing touch on your bag. Of course you can choose to add a lining to the bag after that as well. However, my sewing skills are practically non-existent so I would be the last person to make a great tutorial on that! Without lining the bag can still be used perfectly as a market bag, to fit some of your groceries. With lining, it’s suitable to carry a bottle of water, wallet, diary and such. 

Als je de eerdere delen van de CAL hebt gemist, kun je die hieronder in de links vinden.
If you’ve missed previous parts of the CAL, find them in the links below.

Deel 1 // Part 1  + materialen lijst // + list of materials
Deel 2 // Part 2
Deel 3 // Part 3
Deel 4 // Part 4
Deel 5 // Part 5

Speciale steken // Special stitches

Hierbij een lijst van steken die alleen voorkomen in dit deel van de CAL.
Find a list of special stitches below.

BOB (bobble/nop) 

(NL) Haak een cluster van 5 stokjes. Hiervoor haak je 5 stokjes niet helemaal af, met de laatste omslag haal je de draad door alle lussen op de naald.
(EN-US) Crochet 5 dc halfway completed, then yarnover again and pull yarn through all stitches on hook.

POP (popcorn)

(NL) Haak 5 stokjes in de volgende steek, neem je haaknaald uit de steek, steek deze in het 1e stokje dat je net hebt gemaakt én vervolgens weer door de lus aan het eind van het 5e stokje, en haal deze door.
(EN-US) Crochet 5 dc into the next stitch, take your hook out of the loop, insert hook into first dc and into the last loop again, and pull through.

Fleur de Lis Crafty Queens 4

Notities // Notes

Als er in het patroon “2st” staat, betekent dat 1st in elk van de volgende 2 steken. Als er in het patroon “2st in de volgende steek” staat, betekent het dat je 2st haakt in dezelfde steek, dus dat je meerdert.

If the pattern states “2dc”, it means to crochet 1dc for the next 2 stitches. If the pattern states “2dc in next st”, it means to crochet 2dc into the same stitch, increasing your stitch count.

Het Patroon // The Pattern

Start met kleurnummer 402 en een haaknaald van 3 mm.

 1. In een magische ring: 3l (telt als steek), 6st (7)
 2. Alleen in de voorste lussen: 3l (telt als steek), 1st in dezelfde steek, *2st in de volgende steek* tot eind (14)
 3. Wissel naar kleur 408, 3l (telt als steek), 1 st in dezelfde steek, *1st, 2st in de volgende steek* tot één na laatste steek, eindig met 1st. (21)
 4. Wissel naar kleur 406, alleen in de voorste lussen: 1l (telt niet als steek), 1v in elke steek (21)
 5. Wissel naar kleur 414, 2l (telt niet als steek), 1hst in dezelfde steek, 2hst in de volgende steek, BOB, *1hst, 2hst in de volgende steek, BOB* herh. 5x, dan 1hst, 2hst in de volgende steek, 1hst (28)
 6. Wissel naar kleur 074, 4l (telt als steek). In deze rij haak je alle steken als reliëf, je gaat achter de steek langs: 2dst, 2dst in volgende steek, *3dst, 2dst in volgende steek* herh. tot eind (35) **aan het eind van deze rij zie je de oranje steken van de vorige toer als lussen op de voorkant liggen. Deze lussen zijn belangrijk voor de volgende rij**
 7. Wissel naar kleur 414, 2l (telt niet als steek), 2hst, 2hst in de volgende steek, 2hst, *1ddst (driedubbelstokje) in de 2e lus na de volgende BOB van twee rijen geleden, 1hst, 2hst in de volgende steek, 1hst, 1ddst in dezelfde lus* herh 5x, dan: 2hst, 2hst in de volgende steek, 2hst (42)
 8. Wissel naar kleur 402, 1l (telt niet als steek), 7v, 1 steek overslaan, 7st in volgende steek, *1v tussen driedubbelstokjes, 1 steek overslaan, 7st in volgende steek, 2 steken overslaan* 1v in laatste driedubbelstokje, 6v. (18v + 5 schelpjes van 7st)
 9. Wissel naar kleur 404, 3l (telt als steek), 1st in dezelfde steek, 2st, 2st in de volgende steek, 2st, (2st – 1dst) in volgende steek, *1v in 4e st van schelp, (1dst, 3st, 1dst) in v* in totaal 4x, 1v in 4e steek van laatste schelp, (1dst, 2st) in volgende v, 2st, 2st in volgende steek, 2st, 2st in volgende steek (47)
 10. Wissel naar kleur 406, 3l (telt als een steek), 1st in dezelfde steek, *6rstkv (reliëfstokje vóór), 2rstkv in volgende steek* herh 6x, 3rstkv, 2st in lossenketting (55)
 11. Wissel naar kleur 408, 1l (telt niet als steek), 1v, *2 steken overslaan, (3st, 1l, 3st) in volgende steek, 2 steken overslaan, 1v* herhaal tot eind (64)
 12. Wissel naar kleur 074, 3l (telt als steek), (2st – 1dst) in dezelfde steek, 1v in lossenopening, *(2dst, 1st, 1l, 1st, 2dst) in v, 1v in lossenopening* herhaal tot één na laatste steek, (1dst , 3st) in laatste steek (65)
 13. Wissel naar kleur 414, 2l (telt niet als steek), 1hst in dezelfde steek, 3hst, 2hst in volgende steek, 3hst, 1 POP met kleur 402 in lossenopening, sluit weer met kleur 414, draag kleur 402 vanaf hier mee. *3hst, 2hst in volgende steek, 3hst, POP* eindig met 3hst, 2hst in volgende steek, 3hst (81)
 14. Hecht het garen – kleur 408 – aan in de 2e losse van het begin van de vorige toer, dus aan de andere kant dan waar je net geëindigd bent. Haak 2l en vervolgens alleen in de achterste lussen: 5hst, 2hst in volgende steek, *8hst, 2hst in volgende steek* herh 8x, dan: 4hst. 

TIP: Als je knoopsgaten wilt haken, haak dan bij de 3e en 6e Popcorn tussen 2 halve stokjes in nog 5l. 

 1. Langs bovenzijde van de flap, haak met kleur 402 vasten verdeeld over deze zijde. Ik haakte er 53. Het stekenaantal is niet belangrijk voor de rest van het patroon. 
 2. Met dezelfde kleur, alleen in de voorste lus: 1v in elke steek
 3. 1hst in elke steek
 4. Wissel naar kleur 074, 1hst in elke steek, maar alleen in de állervoorste lus. Dit is het streepje wat ontstaat op de achterkant van een half stokje. 
 5. Wissel naar kleur 414, alleen in de achterste lus: 1hst in elke steek. 

Werk nu alle draadjes af, behalve de laatste oranje draad waar je een lang stuk van overlaat. Hiermee naai je de flap aan de tas vast. 

English version (US terminology) Start with colour number 402, using a 3 mm crochet hook.

 1. In a magic ring: ch3 (counts as a stitch), 6dc (7)
 2. Front loop only: ch3 (counts as a stitch), 1dc in the same stitch, *2dc in the next stitch* to end (14)
 3. Change to colour 408, ch3 (counts as a stitch), 1dc in the same stitch, *1dc, 2dc in the next stitch* rep. until the last stitch, end with 1dc. (21)
 4. Change to colour 406, front loop only: ch1 (doesn’t count as a stitch), 1sc in every stitch (21)
 5. Change to colour 414, ch2 (doesn’t count as a stitch), 1hdc in the same stitch, 2hdc in the next stitch, BOB, *1hdc, 2hdc in the next stitch, BOB* rep. 5 times, then: 1hdc, 2hdc in the next stitch, 1hdc (28)
 6. Change to colour 074, ch4 (counts as a stitch). 2fptr (front post treble), 2fptr in the next stitch, *3fptr, 2fptr in the next stitch* rep. To end (35) **at the end of this row you’ll see the orange stitches from the previous row laying flat on the front of the work. These loops will be used in the next row **
 7. Change to colour 414, ch2 (doesn’t count as a stitch), 2hdc, 2hdc in the next stitch, 2hdc, *1ttr (triple treble) in the 2nd loop after the next BOB from two rows down, 1hdc, 2hdc in the next stitch, 1hdc, 1ttr in the same loop* rep. 5 times, then: 2hdc, 2hdc in the next stitch, 2hdc (42)
 8. Change to colour 402, ch1 (doesn’t count as a stitch), 7sc, skip 1 stitch, 7dc in the next stitch, *1sc between the 2 ttr, skip 1 stitch, 7st in the next stitch, skip 2 sts* 1sc in last ttr, 6sc. (18sc + 5 shells of 7st)
 9. Change to colour 404, ch3 (counts as a stitch), 1dc in the same stitch, 2dc, 2dc in the next stitch, 2dc, (2dc – 1tr) in the next stitch, *1sc in 4th st of next shell, (1tr, 3st, 1tr) in v* 4 times in total, 1sc in 4e stitch of last shell, (1tr, 2dc) in next sc, 2dc, 2dc in the next stitch, 2dc, 2dc in the next stitch (47)
 10. Change to colour 406, ch3 (counts as a stitch), 1dc in the same stitch, *6fpdc, 2fpdc in the next stitch* rep. 6 times, 3fpdc, 2dc in ch st (55)
 11. Change to colour 408, ch1 (doesn’t count as a stitch), 1sc, *skip 2 sts, (3st, ch1, 3st) in the next stitch, skip 2 sts, 1sc* rep. to end (64)
 12. Change to colour 074, ch3 (counts as a stitch), (2dc – 1tr) in the same stitch, 1sc in chain space, *(2tr, 1dc, ch1, 1dc, 2tr) in sc, 1sc in chain space* rep to last stitch, (1tr , 3st) in last stitch (65)
 13. Change to colour 414, ch2 (doesn’t count as a stitch), 1hdc in the same stitch, 3hdc, 2hdc in the next stitch, 3hdc, 1 POP with colour 402 in chain space, close the stitch with colour 414 again, carry colour 402 along. *3hdc, 2hdc in the next stitch, 3hdc, POP* end with 3hdc, 2hdc in the next stitch, 3hdc (81)
 14. Attach the yarn – colour 408 – to the 2nd ch of the beginning from the previous row. Ch2, then back loop only: 5hdc, 2hdc in the next stitch, *8hdc, 2hdc in the next stitch* rep. 8x, then: 4hdc. 

TIP: If you want to make button loops, ch 5 between 2hdc at the 3rd and 6th popcorn.

 1. Along the upper side of the flap, use colour 402 and crochet single crochets along this side, I made 53. The stitch count is not important for the rest of the pattern.
 2. With the same colour, front loop only: 1sc in every stitch
 3. 1hdc in every stitch
 4. Change to colour 074, 1hdc in every stitch, but only in the most front loop. This is the horizontal bar left by the hdc made during the last row.
 5. Change to colour 414, back loop only: 1hdc in every stitch. 

Weave in all ends except for the last one, use this thread to sew the flap to the bag. 

Fleur de Lis Crafty Queens
Fleur de Lis Crafty Queens 6

Je tas is klaar! Ik ga alvast een leuk stofje zoeken waarmee ik hem nog ga voeren, en jij? Ik wil jullie heel erg bedanken voor het volgen van deze CAL, wat vond ik het leuk dat er zoveel leuke reacties op kwamen! Als je ook een tas hebt gemaakt, deel er dan een foto van op de Ravelry pagina van dit patroon. 

Your bag is finished! I’m going to find some cute fabric to line it with, how about you? I want to thank you all so much for following this CAL, I had so many lovely comments! If you’ve made a bag with this pattern, I’d love to see it! Upload a picture to the Ravelry page of this pattern. 

Als je dit patroon leuk vond, volg me dan zeker op Bloglovin’ zodat je geen nieuwe blogs mist. Vind mijn vorige patronen op deze pagina

If you liked this pattern, please subscribe to my Bloglovin’ so you don’t miss any new blogposts. Find my previous patterns on this page. 

Filet Crochet Top Reveal!

filet top collage

Yes, mijn filet gehaakte top is af!! Ik moet er nog een passende naam voor bedenken.. maar daar heb ik nog eventjes voor. Komende zondag heb ik hopelijk het patroon af, dan deel ik het hier op mijn blog met jullie. Gisteren had ik het voor de eerste keer aan, en hij zit fijn! Lekker soepel, en precies ruim genoeg zonder dat hij ‘baggy’ wordt. Ik haakte hem met het Linen Soft garen van Scheepjes.

Yay, my filet crochet top is finished!! I have yet to come up with a fitting name, any ideas? I hope to have the pattern ready next Sunday, I’ll put it on my blog for you all. I wore the top the first time yesterday, and it’s really comfy! Nice and drapey, and just big enough without it being baggy. I used the Linen Soft yarn by Scheepjes to make it. 

IMG_9826

Het diamantpatroon komt goed tot zijn recht en de ajour details die ik eromheen heb toegevoegd zijn precies wat ik voor ogen had om de top genoeg ‘extra’ te geven. Met die kant details wordt de top ook niet te zwaar en valt hij soepel. 

I like how the diamond pattern turned out, and the little lacy eyelets give it just that little bit extra I was looking for. Those eyelets also give drape, and make sure it isn’t too heavy.

IMG_9845IMG_9848

Ook over de kleur ben ik erg te spreken, het is een prachtige kleur groen! Toen ik aan deze top begon, dacht ik “oei, misschien iets té fel voor mij!”, maar nu vind ik hem juist erg mooi. 

En nu ben ik benieuwd… wat vinden jullie ervan? Voor degenen die hem ook leuk vinden: over een weekje kun je het patroon hier vinden! Volg mij op Bloglovin’ als je een berichtje wilt krijgen als het online staat. 

Also, I’m so happy I went out of my comfort zone and chose this bright green. I love it! When I started, I was afraid it would be too ‘harsh’ for me, but now I’m so relieved, it turned out really great.

Now I’m curious… what do you think? If you like it, be sure to keep an eye out, I’ll be posting the pattern here in a week. If you’d like to get a notification, please follow me on Bloglovin’ and you’ll receive an email when I publish a new post.

Stripy Spring Shawl: Reveal!

stripyspringshawl

Mijn omslagdoek is af!! Gelukkig heb ik hem af voor de lente goed en wel begint, want het is namelijk dé perfecte sjaal om dan te dragen. Door het katoen-acryl garen (Scheepjes Softfun Denim) is hij warm zonder broeierig te zijn. Het garen is namelijk niet pluizig en daardoor ook erg zacht tegen de huid. 

I finished my shawl! Luckily I’ve finished it before springtime really started, because it’s perfect to wear in spring. The cotton-acrylic blend yarn (Scheepjes Softfun Denim) is just warm enough, not scratchy and really soft against the skin. 

stripyspringshawlcq1

Het is niet helemaal zo geworden zoals ik me op het begin had voorgesteld, maar dat komt misschien ook wel omdat dit mijn eerste zelf-ontworpen omslagdoek is. Ik heb bijvoorbeeld de i-cord techniek gebruikt om de omslagdoek af te kanten, dat vind ik namelijk een hele mooie manier om af te kanten. Toen de sjaal van mijn naalden af kwam krulde de rand helemaal om, wat ik met het nat blocken ook niet meer goed kreeg. De mooie i-cord rand zie ik dus helaas niet! Maar het omkrullen heeft ook wel wat, ik vind het contrast van de rechte en averechte steken ook heel mooi. Misschien ligt het er wel aan dat het garen door het percentage acryl niet goed blockt, dat weet ik niet zo goed. In ieder geval vind ik hem nou leuk zoals hij is! 

It didn’t quite turn out how I envisioned it at the start, but maybe that’s because this is my first shawl-design ever and I didn’t know what I was getting into anyway. For example, I used the i-cord bindoff, because I love the way it looks. However, after finishing the bind-off, the shawl curled around the edges, which didn’t straighten after blocking. Now the i-cord doesn’t show at all! Maybe it’s because of the percentage acrylic in the yarn that it wouldn’t wet-block, I don’t know. In any case, I’ve accepted it and like it how it is now. I kind of like the contrast between the knit and purl stitches, don’t you? 
stripyspringshawlcq3

Ik moet wel een geheimpje verklappen.. Jullie denken namelijk misschien: “zo, dát heeft ze snel gedaan!”. Mijn eerste bericht over deze shawl was namelijk van twee weken geleden. In werkelijkheid heb ik wel een jaar gedaan over deze sjaal, van begin tot eind. Het is niet dat ik zo superlangzaam brei, maar er kwam ontzettend veel tussen; en laten we eerlijk zijn, 100+ steken recht breien elke rij gaat op den duur een beetje vervelen ;) Maar dan nog vind ik het een heerlijke sjaal en een mooi eindresultaat. Om het voor jullie wat interessanter te houden heb ik de verschillende stages wat dichter bij elkaar geplaatst. Enkele opmerkzame lezers hebben hem wellicht al eerder dit jaar en vorig jaar op foto’s voorbij zien komen;) 

Volgende week heb ik hopelijk het patroon voor jullie klaar. Ik heb wat filmpjes gemaakt en ik hoop dat ik ze kan uploaden! Dat zou wel handig zijn natuurlijk, ipv talloze stap voor stap foto’s. Het wordt echt een leerproces, want zoals ik in een eerdere blogpost al zei komen er verschillende soorten meerderingen in voor; heel handig om in je brei-repertoire te hebben! Klik op de Bloglovin-link beneden om een mailtje te krijgen als het patroon online staat. 

I do have a little secret to tell.. you might think:”wow, she knit that really fast!” since the first post on this shawl was from 2 weeks ago. Well… I’ve actually been working on it off and on for a year now. Not that I’m a slowpoke-knitter, but you know, other projects intervene.. and let’s be honest, knitting 100+ stockinette stitches per row gets a bit boring after a while. Having said that I did love the process, especially learning how to design the shawl shape that I wanted. I would make dozens of other shawls like this in different colour combinations if I had the time. So, to finish my train of thought, I condensed the different stages in a few posts close to eachother, to make it a bit more interesting for you :) 

I hope to have the pattern ready for you next week! I’ve taken some videos too, I hope I can upload them here somehow. The shawl pattern is aimed at beginner knitters who would like to learn how to increase. While knitting this, you’ll learn three ways to increase. All three of them are frequently used in knitting patterns so it’s good to have these techniques up your sleeve. Sign up through the link below if you would like a notification when the pattern is online!

 

Miss no more posts, sign up for my blog through Bloglovin’!

My Beiroa Blanket is finished!

BEIROA1

Tadaaah! Mijn Beiroa deken is eindelijk af!! Ik gebruikte de gerstekorrelsteek voor deze deken, met een rand van ribbelsteek. En ik vind hem zo mooi geworden.. door het 100% wollen garen is hij ook nog eens superwarm. 

Ik breide hem op 5mm naalden, en zette 129 steken op. Eerst 6 rijen ribbelsteek, daarna: 6 ribbel, 117 gerstekorrelsteek en weer 6 ribbel. Op het laatste brei je weer 6 rijen in ribbelsteek. Supergemakkelijk TV-breien was het!

Ta-dahh!! My Beiroa blanket is finally done, and I am loving it. The 100% wool yarn makes it superwarm, so even though it’s a small blanket it gives lots of warmth. 

I knitted it on 5mm needles, and I cast on 129 stitches. Knit 6 rows of garter stitch, and after that: 6st garter, 117st moss stitch, 6st garter. At the end, knit 6 rows of garter stitch again. It was such an easy pattern that I knit most of it while watching TV.

retrosaria beiroa yarn1

Het garen kocht ik afgelopen september in Portugal, bij de winkel Retrosaria. Het is echt een superleuke winkel. De meeste portugese handwerkwinkels zijn een beetje oubollig, maar Retrosaria heeft fijne handgeverfde garens, waaronder de Beiroa, die ook nog eens van echte Portugese schapen komt! ik vond het helemaal geweldig, vooral omdat er soms nog plukjes stro in het garen zat, hihi. Je voelt gewoon de natuur als je ermee werkt. 

The yarn I used is called Beiroa, I bought it last year September when I was in Lisbon, at this yarnshop Retrosaria. Most portuguese handicraft stores are a bit oldfashioned, but Retrosaria is delightfully modern, with lots of handdyed yarns. The Beiroa yarn is a local yarn, which I love! It even still had bits of dried grass in it, you really feel the nature when working with it. 

 

BEIROA2

Op Instagram gebruikte ik de hashtag #beiroablanket voor mijn deken, en kijk eens hoe leuk het is om de vooruitgang te zien! 

On Instagram I used the hashtag #beiroablanket for my progress, I love how you can see the blanket grow every time! 

BEIROA3

En nu? Heerlijk genieten van mijn dekentje op onze nieuwe bank! Nog een fijne zondag iedereen!

And now? I’m enjoying my knit blanket on our new couch! Have a great weekend everyone. 

My DIY apartment – Part II

IMG_5958

Bedankt voor al jullie leuke reacties op mijn vorige blogpost! Zelf kan ik op het moment aan weinig anders denken dan leuke interieur-dingetjes voor in mijn nieuwe appartement, en ik vind het fijn dat jullie het ook zo leuk vinden om te lezen! Daarom vandaag een leuke DIY voor jullie: namelijk een make-over van een letterbak! Mijn moeder gaf me een paar jaar geleden een letterbak, en ik heb hem tot nu toe nog nooit gebruikt. Ik vond gewoon geen goede plek om hem op te hangen. Laatst was ik voor de muren van mijn nieuwe slaapkamer in de weer met behang, en toen was ik meteen geïnspireerd om ook andere dingen te gaan behangen! Vandaag laat ik je dus zien hoe je een letterbak een leuke nieuwe look geeft met behangpapier.

Thank you all so much for your kind words on my previous blogpost! Currently, DIY-ing for my new apartment is all I can think about, and I’m so pleased that you like to read about it as well! Today, I have a fun little tutorial for you: how to give a shadow box a make-over with wallpaper! I got this idea when I used wallpaper on the walls of my new bedroom. I was so excited to use wallpaper for other things as well. 

IMG_5954IMG_5956

Wat heb je nodig? Een letterbak natuurlijk, wat behangpapier, een schaar, een potlood, een liniaal, een kwastje en wat behangplaksel.

So, first things first. You will need: a shadowbox, some wallpaper you like, scissors, a pencil, a ruler, a brush and some wallpaper paste. 

IMG_5959

Stap 1: Leg je letterbak op het behangpapier en teken langs de randen de omtrek van de letterbak.
Step 1: Place your shadow box on the wallpaper and trace the outlines. 

Stap 2: Knip langs de lijnen een rechthoek uit het behangpapier.
Step 2: Cut out the shape of the shadow box. 

IMG_5961

Stap 3: Leg je letterbak op het papier, maar verschuif het een beetje zodat je de rand van het papier ziet. Teken hier waar de schotjes van de letterbak beginnen. Doe dit ook aan de andere zijkant.
Step 3: Place the shadow box on the paper again, but leave a centimeter of wallpaper at the side and mark the beginning and ending of each space of the shadow box. 

IMG_5963

Stap 4: Teken met behulp van een liniaal en potlood lijnen over de breedte van het behangpapier.
Step 4: Use a ruler to draw the line all across the wallpaper. 

IMG_5964

Stap 5: Knip langs deze lijnen, zodat je horizontale strookjes overhoudt.
Step 5: Cut along the lines. 

IMG_5966

Stap 6: Leg deze strookjes op de letterbak, en knip nu voor elk vakje de goede afmeting behangpapier. Blijf ze in de hokjes passen, en knip ze zo bij dat ze perfect passen zonder op te bollen.
Step 6: Now, cut the exact shape for each little space. Check if they fit, if not trim a little more with scissors. 

IMG_5967

Stap 7: Strijk wat behangplaksel op de stukjes behangpapier, en plak ze in de hokjes.
Step 7: Paste the wallpaper into place using wallpaper paste. 

IMG_5968

Klaar! Zelf heb ik een behangpapier gebruikt met een grote print, maar je kunt natuurlijk voor elk soort print gaan die je zelf leuk vindt. En nu ben ik benieuwd.. hebben jullie thuis ook een letterbak? Wat hebben jullie erin gezet? Ik heb wat ideetjes maar ik doe graag inspiratie op! Deel het gerust in de reacties :) Ik hoop dat jullie deze DIY leuk vonden!

All done! I chose a wallpaper with a big print, but of course you can choose any print you like. And now I’m very curious.. do you have any shadow boxes at home? What kind of objects did you put in them? I have some ideas, but I’d love to be inspired! Feel free to share in the comments! I hope you liked this DIY :) 

Ei, ei, ei!

IMG_5581

Ik kan niet wachten tot de lente! Fluitende vogeltjes, de zon is eerder op, ik kan mijn leuke lente/herfst jas weer aan.. En natuurlijk leuke pasteltintjes overal! Deze week haakte ik een vogelnestje met drie eitjes erin, om alvast de lentesfeer erin te brengen!

I can’t wait till it’s springtime! Chirping birds, the sun is up earlier.. and I get to wear my spring/fall coat again! And of course lovely pastel tones will be all around. Earlier this week I crocheted this bird’s nest and three eggs to make my room ready for spring! 

IMG_5584

Voor dit projectje gebruikte ik Softfun Denim, het nieuwe garen van Scheepjeswol. Het heeft een licht verwassen effect, wat heel leuk is voor het ‘stro’ van het nestje.

I used Softfun Denim, a new yarn by Scheepjeswol, for this project. It has a slight stonewashed effect and this is perfect for the little ‘twigs’ of the bird’s nest. IMG_5595Het is echt heel simpel om te maken! Alleen de lussensteek vergt wat oefening.. Zodra ik foto’s heb gemaakt om een tutorial te maken voor die steek, kun je ook het patroon voor het nestje en de eitjes hier op mijn blog verwachten!
Hebben jullie ook al de lente in de bol? Wat breien/haken jullie voor dit seizoen het liefst?

It’s very simple really. If you practice the loop stitch enough you can do this too! As soon as I take some tutorial pics of this stitch I’ll put up the pattern too! 
What are you crafting this spring? 

FO Friday: the Jeanie Sweater

IMG_5466Eergisteren werkte ik de laatste draadjes weg van mijn ribbelsteek trui, en ik ben er helemaal dol op! Hij is ontzettend zacht, en ik hou ervan hoe simpel de vorm is. Gisteren trok ik hem aan voor de foto’s, maar bleef hem de hele dag aanhouden omdat hij zo knuffelig was! Ik noemde hem de Jeanie Sweater omdat de kleuren van de strepen me doen denken aan jeans! Bovendien doet de onregelmatigheid binnen de strepen me ook een beetje denken aan een stonewashed effect.

The day before yesterday I finished my garter stitch sweater, and I am in love with it! It is so supersoft, and I just love the simplicity of it. I put it on yesterday for pictures, and ended up wearing it all day because it’s so cosy! I’ve named it the Jeanie Sweater because the colours of the stripes remind me of jeans! Plus, the irregular striping kind of gives it a stonewashed effect. 

IMG_5478

Zoals je ziet heb ik de mouwen wat korter gemaakt dan normaal gesproken, dat vind ik zelf erg fijn! Ik heb graag mijn handen vrij, en truien uit de winkels hebben vaak te lange mouwen voor mij. Nu kan ik tenminste met deze trui aan breien zonder dat de naalden in de mouwen blijven haken! Ook heb ik ze wat wijder gemaakt, dat vond ik leuk uitzien. Ik ben benieuwd of ze met het dragen niet iets té wijd worden, maar de tijd zal het leren.

As you can see I shortened the sleeves a little bit. Store-bought sweaters often have very long sleeves; usually when I’m knitting, my needles would get caught in the sleeves.. very annoying! So it’s lovely to have a sweater with sleeves you don’t have to roll up all the time. I also made them a tad wider, since I like the bell-shape. I hope the yarn will hold it’s shape so the sleeves don’t get wider!

IMG_5474

De subtiele strepen heb ik gemaakt door in die delen niet alleen met Stonewashed XL te breien, maar tegelijkertijd met een draad Invicta Colour. Beide garens zijn van Scheepjeswol, kijk hier of ze die garens ook bij jou in de buurt hebben! Ik had maar een beetje Invicta nodig, dus ik had nog genoeg over voor een ander werkje! Daarover later meer ;)

To make the subtle stripes, I didn’t just knit with Stonewashed XL in those areas, but also knit with a strand of Invicta Colour. Both yarns are by Scheepjeswol, which is currently stocked by Deramores! I only needed a bit of the Invicta yarn, so I had enough left for a different project! More about that very soon ;) 

IMG_5473

En…. goed nieuws! Volgende week komt het patroon voor deze trui gratis hier op mijn blog te staan! Ik probeer hem in verschillende maten te schrijven, ik hoop dat dat goed gaat.. Ik heb in ieder geval veel foto’s gemaakt tijdens het breien om jullie goed op weg te helpen. Voor wie alvast wilt gaan shoppen: voor maat XS/S heb je 9 bolletjes Stonewashed XL nodig, en 1 bol Invicta. Ik maakte de trui in Stonewashed XL Crystal Quartz, maar ik zie hem ook al helemaal voor me in de citroengele kleur, lijkt me een heerlijke kleur voor in de lente! Misschien dat ik zelf ook nog even langs de winkel ga ;) Houd mijn blog volgende week in ieder geval in de gaten!

And… good news! Next week the knitting pattern will be on my blog, completely free! I’m trying to write the pattern for different sizes, I hope it will all work out.. At least I took lots of pictures while knitting, to help you along during your knitting project. It’s suitable for beginners too! For those of you who would already like an excuse to shop: 9 skeins of Stonewashed XL and 1 skein of Invicta Colour will give you enough yarn for size XS/S. I used Stonewashed XL in the colourway Crystal Quartz, but I can imagine it would look beautiful in the lemon yellow colourway aswell.. swoon! Would be perfect for spring, don’t you think? Maybe I’ll go and get some more yarn myself… Anyway, keep an eye on my blog around this time next week! 

My first poncho!

IMG_5250Ik maakte hem al een tijdje geleden af, maar nu heb ik ook eindelijk foto’s erbij! De poncho van Drops Eskimo. Mmm, wat is hij zacht en warm! Drops Eskimo is perfect om te vervilten en wordt na het dragen dus een beetje pluizig en kriebelig (hoewel op de website staat dat de wol niet kriebelt), maar dat vind ik de poncho ook wel een knuffelig uiterlijk geven.

IMG_5245

Ik gebruikte er .. kleuren voor: mintgroen (sapphire, nr 37) , lila (medium purple, nr 54), donkerpaars (plum, nr 20), grijs (light grey, nr 53), wit (off white, nr 01) en roze (amethist, nr 36). Van de meeste kleuren gebruikte ik maar één bol, alleen van mintgroen, donkerpaars en roze gebruikte ik twee of drie bollen.

1poncho2 Ik ben er echt heel blij mee! Voorheen droeg ik nooit een poncho, maar nu draag ik hem bijna elke dag. Heerlijk als het ’s avonds iets kouder wordt, of om over je pyjama heen te dragen. Lekker knus op de bank! Mocht je nou ook zo’n poncho willen, in dezelfde kleuren of andere, stuur me dan even een mailtje! (carmenjorissen @hetnet.nl)

Ik heb nu nog heel wat bollen over, vooral van de mintgroene kleur. Ik was van plan om een stel slofjes te maken om te vervilten, maar misschien hebben jullie wel een leuker idee?

Busy little bee

IMG_4869De laatste tijd heb ik het zo ontzettend druk gehad! Daarom is mijn blog ook een beetje minder actief dan normaal.. Sinds ik terug ben uit Azië ben ik nog elke dag bezig met het afstrepen van dingen op to-do lijstjes. En elke dag komen er natuurlijk weer nieuwe dingen bij. De afgelopen paar weken ben ik op zoek naar een baan, en maandag had ik mijn eerste gesprek bij een uitzendbureau, spannend! Hopelijk hoor ik snel iets..

Verder is het natuurlijk een drukke tijd met het kopen en inpakken van Sinterklaas- en Kerstcadeautjes, maken van een surprise, de laatste cadeaus en bestellingen van dit jaar afbreien en -haken.. Bovendien ben ik ook nog steeds volop bezig voor Breiclub! Naast elke week een blog schrijven ben ik ook constant bezig met nieuwe projectjes en ideeën. En ik kan je vertellen, er komen nog zoveel leuke dingen bij! Een van de nieuwe projecten staat al online, namelijk het Mini Mystery.

MiniMystery_logo-300x300Zoals jullie misschien weten heeft Breiclub.nl de eerste Nederlandse Mystery blanket ontworpen, en de deelnemers zijn net begonnen met breien! Ik kan een beetje meekijken omdat mijn moeder ook meedoet, maar voor de rest wordt het echt helemaal stil gehouden! Superleuk natuurlijk. Zelf kunnen de deelnemers foto’s plaatsen in hun geheime Facebook-groep. Omdat de Mystery blanket best een groot en prijzig project is, konden veel mensen er niet aan meedoen. Daarom had Babette van Breiclub een superleuk idee: de Mini Mystery!

Elke maand komt er een Mini Haak-mystery en een Mini Brei-mystery. Het concept is hetzelfde als bij de deken: je weet niet wat je gaat maken, je bestelt van tevoren een pakket en je krijgt het toegestuurd als de mystery van start gaat. Daarna kun je er alleen over praten in de geheime Facebook-groep. Klinkt leuk, hè? Ik ben er zelf ook heel enthousiast over, omdat ik het eerste Haak-mystery heb ontworpen! Yay!

Ik mag natuurlijk niks verklappen.. behalve het thema, dat is ‘winters mode-accessoire’. En het wordt héél leuk!! Ik heb wat mooie garens uitgekozen en een leuke nieuwe steek die ik nog niet eerder had geprobeerd.. Lijkt het jou ook leuk om mee te doen? Kijk dan op deze pagina voor meer informatie, ook kun je het pakket daar bestellen! Aanmelden kan nog tot 15 december, en de mystery gaat op 1 januari van start. Elke maand komt er weer een nieuwe, dus mocht het thema je niet zo leuk lijken kan je altijd wachten tot de volgende maand om mee te doen! En je zit nergens aan vast, helemaal top!

Naast het Mini Mystery ben ik ook nog volop bezig met het uitschrijven van patronen voor onder andere Jean Claude de amigurumi vos. Velen van jullie weten dat het schrijven van patronen en het maken van foto’s superveel tijd kost, dus daar ben ik nog wel even zoet mee. Hopelijk kan ik jullie snel weer wat foto’s laten zien :) Voor nu alvast een fijne Sinterklaas gewenst!