Simple Toe Up Socks – Part 3: Cuff & Bind-off

PART 1 HERE/DEEL 1 HIER
PART 2 HERE/DEEL 2 HIER

SimpleSocks09

Almost there! After finishing the instructions of Part 1 and 2, you should almost have a completed sock by now. The only 2 things left to do is to knit the cuff, also called ribbing, and to bind off stretchily. This is important when you actually wear the socks; if the cuff it stretchy enough you will have no problem pulling it up your ankle. 
We zijn er bijna! Na deel 1 & 2 te hebben gevolgd is de sok bijna af. Het enige wat ons nog rest is het boord te breien, en op een speciale manier af te kanten zodat het boord goed gerekt kan worden. Dit is belangrijk voor extra comfort als je de sok aantrekt, je wilt namelijk dat het genoeg oprekt om gemakkelijk over de hak te kunnen. 

YARN / GAREN
Scheepjes Invicta Extra (75% wool, 25% nylon) – 50 gram ball
1x 1300 Dark Green / Donkergroen
1x 1443 Marled Beige / Gemeleerd Beige

NEEDLES / NAALDEN
Depends on gauge, I used 2.25 mm Knitpro Royale DPNs
Hangt van draadspanning af, ik gebruik 2,25 mm Knitpro Royale DPNs (dubbelpuntige naalden)

ABBREVIATIONS
K – Knit
P – Purl
K2TOG – Knit 2 sts together
P2TOG – Purl 2 sts together
TBL – through the back loop
ST(S) – Stitch(es)

AFKORTINGEN
R – Recht
AV – Averecht
2r.sam.br – 2 steken recht samenbreien
2av.sam.br – 2 steken averecht samenbreien
stk(n) – steek/steken

PATTERN / PATROON
Knitting the cuff is very easy, you just knit ribbing across all of the stitches until your cuff is long enough, or until you run out of yarn. The ribbing is repeated across 4 stitches, which means you should have a multiple of 4 stitches on your needles. Be sure to watch the video above for some tips and tricks!

Round 1: *k2, p2* repeat ** until end of round
Repeat round 1 until you have a cuff that is long enough. A standard cuff is in between 15-20 rounds long. Make sure to still have enough yarn for the bind off. 

Het boord is een van de gemakkelijkste gedeeltes van het sokkenbreien. Je breit een geribd patroon over alle steken. Voor dit boordpatroon heb je een veelvoud van 4 steken nodig. Als je dit patroon vanaf het begin volgt en een van de aangegeven stekenaantallen gebruikt, zou je een veelvoud van 4 moeten hebben, dus kun je gelijk beginnen met het boord. Bekijk de bovenstaande video voor tips en trucs!

Toer 1: *2r, 2av*, herhaal ** tot het eind van de toer
Herhaal toer 1 totdat je boord lang genoeg is. Een standaard boord is tussen de 15 en 20 naalden lang. Let er wel op dat je nog genoeg garen hebt voor af te kanten. 

BINDING OFF / AFKANTEN

For casting off ribbing, I have a special technique which ensures you have a stretchy edge to your ribbing. It goes like this:

k2 tbl, insert left needle into 2 sts on right needle and knit them together, *p1, insert left needle into 2 sts on right needle, p2tog, p1, insert left needle into 2 sts on right needle, p2tog, k1 tbl, insert left needle into 2 sts on right needle, k2tog, k1 tbl, insert left needle into 2 sts on right needle, k2tog*, repeat in this manner until you have cast off all of the sts.

Watch the video above for more tips and tricks!

Om een boord af te kanten heb ik een speciale techniek, zodat het boord fijn stretchy is. Alle rechte steken worden verdraaid gebreid, dit betekent dat je de steek door de achterste lus breit. Het gaat als volgt:

2r verdraaid, linkernaald in 2 rechter stkn steken en 2r.sam.br, *1av, linkernaald in 2 rechter stkn en 2av.sam.br, 1av, linkernaald in 2 rechter stkn en 2av.sam.br, 1r verdraaid, linkernaald in 2 rechter stkn en 2r.sam.br, 1r verdraaid, linkernaald in 2 rechter stkn en 2r.sam.br*, ga door op deze manier totdat je alle steken hebt afgekant. 

Bekijk de bovenstaande video voor nog meer tips en trucs!

SimpleSocks08

Many thanks to all of you who have been tagging me in your progress pictures on Instagram! I love seeing them! If you are knitting along, be sure to tag me @crafty_queens on Instagram, or use the hashtag #simpletoeupsocks. 
Een aantal van jullie zijn mee aan het breien en laten foto’s zien op Instagram of Facebook, wat ik super leuk vind! Als je ook een foto plaatst zou ik het leuk vinden als je mij erin tagt met: @crafty_queens, of gebruik de hashtag #simpletoeupsocks.

 

The yarn for this project was very kindly sponsored by Scheepjes. This makes it more manageable for me to keep on creating fun content and patterns for you!

Advertenties

Simple Toe Up Socks – Part 2: The Heel!

SimpleSocks06

Oh, the ever so daunting heel! Let me tell you, knitting a heel is one of those things that freaked me out when I first had to do it. I did not have a clue how I was going to do it, and I only had a written pattern so I was basically doing it ‘blind’. Lucky for you, I have filmed a tutorial video which will guide you through the whole thing.
Oei, de gevreesde hiel! Nouja, dat was in ieder geval het gedeelte van de sok dat ik het engst vond toen ik pas begon met sokken breien. Ik had geen idee hoe ik het zou moeten doen! De eerste keer gebruikte ik een geschreven patroon, terwijl ik bij nader inzien veel beter een filmpje had kunnen raadplegen daarvoor. Gelukkig hoeven jullie daar al niet meer naar te zoeken, de instructie video heb ik namelijk voor jullie opgenomen!

The heel I have in store for you today is my FAVOURITE heel EVER. It’s called the German Short Row heel, and it’s quick, easy to memorize, and doesn’t need fancy maths or anything like that. Easy peasy lemon squeezy. Shockingly, there are about zero instruction video’s on how to do this heel. There are tutorials on how to do the particular stitch, but you need much more information than that in order to do a heel. But fear not, I have come to the rescue ;) However, if you’re more into written patterns than video patterns, or you have done it before and would just like a quick refresher, I do have the pattern written out for you as well.
De hiel die ik je laat zien in dit patroon is mijn favoriete hiel ooit! Het heet de ‘German Short Row’ hiel, oftewel de Duitse hiel met verkorte toeren. Het is gemakkelijk te onthouden, breit zich snel, en je hoeft er geen ingewikkelde berekeningen voor te doen. Supergemakkelijk! Voor degenen die hem wel al eens hebben gedaan maar een korte opfrisser zoeken, heb ik ook het patroon uitgeschreven. 

YARN / GAREN
Scheepjes Invicta Extra (75% wool, 25% nylon) – 50 gram ball
1x 1300 Dark Green / Donkergroen
1x 1443 Variegated Beige / Gemeleerd Beige

NEEDLES / NAALDEN
Depends on gauge, I used 2.25 mm Knitpro Royale DPNs
Hangt van draadspanning af, ik gebruik 2,25 mm Knitpro Royale DPNs (dubbelpuntige naalden)

ABBREVIATIONS
K – Knit
P – Purl
Wyif – With yarn in front
Sl1p – Slip 1 stitch purlwise

AFKORTINGEN
R – Recht
AV – Averecht
1.av.afh – 1 steek averecht afhalen

CLICK HERE FOR PART 1 OF THIS PATTERN
VOOR DEEL 1 VAN DIT PATROON KLIK HIER

Watch the video below. As always for my sock tutorials, I’m showing you how to do this on DPNs (double pointed needles) as well as on circular needles. Just skip to the timestamp it says in the video.
Bekijk de video hieronder. Zoals ook bij de vorige video’s heb ik aparte instructies voor dubbelpuntige naalden en voor rondbreinaalden. In de video staat naar welk tijdstip je moet doorspoelen voor de instructies op rondbreinaalden. 

THE PATTERN / HET PATROON

Step 1: Knit your foot until it has the desired length. Mind you, this is the length of your foot MINUS the heel part, so you’ll have to stop knitting when you’re about 6cm / 2,5 inches away from the end of your foot. If you’re not knitting your own size or are in any way unable to check for size on the actual foot, please view the table below for an indication of how long you need to knit for.
Stap 1: Brei de voet tot de gewenste lengte, dat wil zeggen de lengte van jouw voet minus de onderkant van de hak. Hieronder in de tabel staan lengtes die je kunt aanhouden, maar houd er wel rekening mee dat het indicaties zijn van de correcte lengte, het beste is om het te proberen op de daadwerkelijke voet. 

SIZE Women S Women M Women L /

Men S

Men M Men L
sts 56 60 64 68 72
Cm of foot before heel 18 20 21 22,5 24

Step 2: End on an instep row. This is sock knitting vocabulary for the part of your foot in front of your ankle joint. So basically, end on a row where you did the textured stitches.
Stap 2: Eindig op een rij waar je de steken van de bovenkant van de sok hebt gebreid. De volgende naald die je zou gaan breien houdt dus de steken van de voetzool. 

For DPNs only: Transfer sts so that the sole sts are on one DPN, and the instep sts (top foot sts) are divided across 2 DPNs.
Alleen voor dubbelpuntige naalden: Verschuif de steken zodat de steken van de voetzool op 1 naald komen te staan. De steken van de bovenkant van de voet zet je dan op 2 naalden. 

Step 3: Knit the sole stitches with your contrasting yarn, if you’re doing a contrasting heel like I am. If you’re not doing a contrasting heel, just knit this row with your main colour yarn.
Stap 3: Brei de steken van de voetzool met de contrasterende kleur, als deze van toepassing is. Zo niet, brei deze naald dan met de hoofdkleur. 

Step 4: Start the short row heel
Stap 4: Begin met de verkorte toeren hiel

The heel is worked in rows, turn after every row.
Voor de hiel breien we in rijen verder, keer je werk na elke rij.

Row 1(WS): Wyif, sl1p and lift to back (called “double stitch”), wyif, p all sts
Row 2(RS): Wyif, sl1p and lift to back, k all sts until you reach the next “double stitch”
Row 3: Wyif, sl1p and lift to back, wyif, p all sts until you reach the next “double stitch”
Rij 1 (VK): Met garen aan de voorkant van je werk, 1.av.afh en breng het garen over de naald (niet tussen de naalden) naar achteren. Dit heet een “dubbele steek”. Breng garen tussen de naaldpunten naar voren, brei alle resterende st op de naald av.
Rij 2 (GK): Met garen aan de voorkant van je werk, 1.av.afh en breng het garen over de naald naar achteren, brei alle steken r tot aan de eerste dubbele steek.
Rij 3: Met garen aan de voorkant van je werk, 1.av.afh en breng het garen over de naald naar achteren, breng garen naar voren, brei alle steken av tot aan de eerste dubbele steek. 

Repeat Rows 2 and 3 until you have (10 for womens sizes, 12 for mens sizes) stitches left in between the double stitches. Then:
Herhaal rijen 2 en 3 totdat je tussen de dubbele steken nog maar 10 st over hebt voor vrouwenmaten, 12 st voor mannenmaten. Daarna:

Row 1 (RS): After counting that you have only (10, 12) stitches left, continue to knit on this same row without turning. Knit the first double stitch as if it were one stitch. Turn work.
Row 2 (WS): Sl1p, p until next double stitch, p as if it were 1 singular stitch
Row 3 : Sl1p, k until next double stitch, k as if it were 1 singular stitch
Rij 1 (GK): Nadat je nog maar (10,12) steken over hebt tussen de dubbele steken, ga je gelijk op die laatste rij verder met het breien van de eerste dubbele steek. Brei de eerste dubbele steek r alsof het één steek is. Keer je werk.
Rij 2 (VK): 1.av.afh, av tot volgende dubbele steek, brei deze av alsof het één steek is.
Rij 3: 1.av.afh, r tot aan volgende dubbele steek, brei deze r alsof het één steek is.

Repeat Rows 2 and 3 until you have knit all double stitches on your heel, and you have (28, 30, 32, 34, 36) live sts on your heel again, a.k.a. the same amount of stitches you had before doing the heel.
Herhaal rijen 2 en 3 totdat je alle dubbele steken hebt gebreid, en je weer het originele stekenaantal op je naalden hebt staan. 

If having done a contrasting heel, continue with main colour from now.
Als je een contrasterende hiel hebt gebreid, brei je vanaf hier weer verder met de hoofdkleur.

LEG / BEEN

Continue in texture pattern. If you did not end with a full repeat on the foot, be sure to continue from there when doing the leg.

Rounds 1-3: Knit all sts (3 rounds)
Round 4: purl every 4th stitch, also along the back of the heel now
Repeat these 4 rounds until the leg reaches the desired length. Keep in mind that ribbing will be added to the length. 

Ga verder in het textuurpatroon. Let op: als je bij het eindigen van de voet geen volledige patroonherhaling hebt gebreid, ga dan vanaf dat punt verder. 

Toeren 1-3: Brei alle steken R (3 toeren)
Toer 4: Brei elke 4e steek averecht, nu helemaal rondom.
Herhaal deze 4 toeren totdat het been de gewenste lengte heeft. Houd er rekening mee dat er ook nog een boord komt. 

**PART 3 coming next week!**
**DEEL 3 komt volgende week!**

Simple Toe Up Socks – Part 1: Casting on!

SimpleSocks05

Welcome to the first part of my Toe Up Sock Guide! This will be a pattern for simple toe up socks, broken down into fun and easy steps for you to follow, so you can create your own socks. In this first part, I’ll show you how to cast on for the toe! – Also watch the instruction video below!
Welkom bij Deel 1 van de simpele sokkengids voor sokken vanaf de teen omhoog. Dit patroon zal ik in stappen uitschrijven, die je volgt om jouw eigen paar sokken te breien. In dit eerste deel laat ik je zien hoe je opzet voor de teen. – Bekijk ook de instructievideo! 

YARN / GAREN
Scheepjes Invicta Extra (75% wool, 25% nylon) – 50 gram ball
1x 1300 Dark Green / Donkergroen
1x 1443 Variegated Beige / Gemeleerd Beige

NEEDLES / NAALDEN
Depends on gauge, I used 2.25 mm Knitpro Royale DPNs
Hangt van draadspanning af, ik gebruik 2,25 mm Knitpro Royale DPNs (dubbelpuntige naalden)

USED ABBREVIATIONS
K : Knit
P : Purl
KFB : Knit into front and back strand of the same stitch
WYIF : With yarn in front
SL1P: Slip 1 st purlwise

GEBRUIKTE AFKORTINGEN
R : Recht
AV : Averecht
RVA : Brei de volgende steek recht, eerst in de voorste lus, daarna in de achterste lus
1.AV.AFH : 1 steek averecht afhalen

GAUGE / SPANNING
15 sts x 21 rows = 5cm square, in stockinette stitch.
15 steken x 21 rijen = 5cm vierkant, in tricotsteek.

If getting fewer stitches per 5cm (stitches are too wide/long), switch to smaller needles.
Als je minder steken krijgt per 5cm (steken zijn te breed/te lang), gebruik dan kleinere naalden. 

First, determine which size you will be knitting. In the chart below, you will see the stitch count your sock will have around the foot and leg. When increasing for the toe, you will increase up to this number of stitches.
Bepaal eerst welke maat je gaat breien. Hieronder in de tabel vind je stekenaantallen voor verschillende maten. Dit stekenaantal is het aantal steken dat je sok rond de voet en rond het been gaan hebben. Als je vanaf de teen meerdert, meerder je tot aan dit aantal.

SIZE Women S Women M Women L /

Men S

Men M Men L
sts 56 60 64 68 72

 

CASTING ON / OPZETTEN

Use Judy’s magic cast on. Watch the instruction video above to see how you do this. The video includes instructions for DPNs and circular needles.
We gebruikten de techniek ‘Judy’s Magic Cast On’, bekijk bovenstaande video hoe je dit doet.

For Women sizes: CO 10 sts on each needle
For Men sizes: CO 12 sts on each needle
Voor een vrouwenmaat: Zet 10 stn op voor elke naald
Voor een mannenmaat: Zet 12 stn op voor elke naald

TOE / TEEN

Round 1: Knit all sts
NOTE: All sts on the first needle except for the first one will be twisted, knit into the back strand of the stitch to straighten them (Watch Pt 1 Tutorial video)
Round 2: k1, kfb, k to last 2 sts, kfb, k1 (Watch Pt 2 Tutorial video)
Round 3: Knit all sts

Repeat rounds 2-3 until you reach the desired nr of sts for the size you are knitting.

Toer 1 : Brei alle steken R 
NB: vanaf de 2e steek zullen alle steken op de eerste naald verdraaid zijn, brei deze door de achterste lus. (Meer hierover in instructievideo nr 1 hierboven)
Toer 2: 1r, rva, r tot laatste 2 stn, rva, 1r. (Zie instructievideo nr 2 hierboven)
Toer 3: Brei alle steken r.

Herhaal toeren 2-3 totdat je het gewenste aantal steken hebt bereikt.

FOOT / VOET

Optional: Switch to Main Colour
Optioneel: Wissel hier van kleur

Texture pattern:

Rounds 1-3: Knit all sts (3 rounds)
Round 4: On top of foot, purl every 4th stitch. Do not do this for the sole of the foot, textured patterns on the sole might take away wearing comfort. For the sole, simply knit stockinette.

Repeat this until you’ve reached the desired foot length for the size you are knitting. To do this, it’s easiest to trace your foot on cardboard and cut this out, so you can measure the sock around this cardboard representation of your foot. Don’t knit the entire lenght of your foot, just until where the heel starts. 

Textuurpatroon:

Toeren 1-3: Brei alle steken R (3 toeren)
Toer 4: Aan de bovenkant van de voet (bepaal zelf welke naald dat is, het maakt op dit punt niet uit) brei je een textuurpatroon: elke 4e steek brei je averecht. Dit doe je niet voor de zool van de voet, textuur in de onderkant van de voet kan het draagcomfort verminderen. Voor de zool brei je simpelweg alle steken recht.

Herhaal tot totdat je de gewenste lengte voor je voet hebt bereikt. Om dit te meten kun je het beste je voet omlijnen op karton en dit uitknippen zodat je een mal hebt. Je breit niet voor de gehele lengte van je voet, maar tot waar je hak begint.

Find Part 2 here
Vind Deel 2 hier

Kawasaki

Crafty Queens Kawasaki Top

Hier is ze dan – Kawasaki – mijn nieuwste gehaakte kledingontwerp, gratis beschikbaar voor jullie hier op mijn blog. Na een lange tijd heb ik eindelijk deze naam gekozen. Ik wilde er een Japanse naam voor kiezen omdat ik geïnspireerd was door de haakboeken die ik in mijn bezoek aan Tokyo heb meegenomen. Toen viel de keuze op Kawasaki omdat deze naam mij ook doet denken aan de groene gifkikker-motoren!  

Dit haakpatroon is geschikt voor beginners! Tips voor de maat, materialenlijst en gebruikte steken vind je hieronder.

Meet Kawasaki – my newest crochet garment design. After a while I finally decided on the name. I wanted to give it a Japanese name, because I had been inspired by the Japanese crochet books I bought on my visit to Tokyo. I chose Kawasaki because this name also reminds me of bright green motorcycles! 

This free crochet pattern is suitable for beginners. Tips on sizing, list of materials and used stitches can be found below.

Crafty Queens Kawasaki Top

Stekenproef en Maten // Gauge and Sizing

Kawasaki is samengesteld uit twee vierkanten die aan elkaar genaaid zijn in de zijkanten en bovenop de schouders. Het patroon is uitgebeeld in maat S/M, maar als je eerst een proeflapje maakt kun je berekenen hoeveel steken je aan elke zijde nog erbij kunt haken voor jouw maat. 

Stekenproef in stokjes met Scheepjes Linen Soft= 17 steken breed x 9 rijen hoog = 10x10cm
Maat S/M = 90 steken breed = 52 cm

Hoe maak je je eigen maat?
1. Neem een vierkante top die een beetje ruim valt. Dit is nodig omdat het garen van katoen/linnen is, en die materialen hebben niet veel stretch. Bovendien meerderen of minderen we niet tijden het haken, de breedte blijft gelijk. Daarom moet de top zowel breed genoeg zijn voor je taille als je schouders.
2. Let de top plat en meet hoe breed hij is. Als alternatief kun je je borstomtrek meten op hoogte van je schouders, en halveer dit getal. 
3. Is je top bijvoorbeeld 60cm breed (of je schouderomtrek 120cm), dan kom je uit op 17 st per 10 cm x 6 = 102 steken. Dit zijn 12 steken meer dan de 90 waar ik mee werk, dus heb je 6 steken aan elke kant extra nodig. Die haak je gewoon aan elke kant erbij. Als je gevorderd bent kun je dan ook nog uitvogelen hoe je deze steken erbij haakt in het patroon, maar dit is niet noodzakelijk. 

Kawasaki is made from two crochet rectangles, sewn together at the sides and on top of the shoulders. The pattern is shown in Size S/M, but I’ve included instructions on how you can calculate your own size below. 

Stitch gauge with Scheepjes Linen Soft= 17 stitches wide x 9 rows high = 10x10cm
Size S/M = 90 stitches wide = 52cm

How to calculate your own size?
1. Take a square top which fits you quite loosely. This is important because the linen-cotton blend yarn does not have much stretch, and because the stitch count will be the same throughout the top. The top will have to fit not only around your waist but also your shoulders. 
2. Lay the top flat and measure the width. Alternatively, you can also measure your chest circumference at the height of your shoulders, and divide this number by two. 
3. For example, is your top 60cm wide (or is your chest circ. 120 cm), then your stitch count will be 17 sts for every 10 cm x 6 = 102 stitches. The shown pattern is 90 stitches, which means you have 12 sts extra, 6 on each side. Crochet an extra 6 dc on each side. Experienced crocheters can choose to add these stitches in-pattern, but this is not necessary. 

IMG_8765

Wat heb je nodig // What you’ll need

Scheepjes Linen Soft – 5 bollen van 50 gram voor Maat S/M
Haaknaald 4 mm – of de haaknaald waarmee jij op de goede stekenproef uitkomt
Naald en schaar

Scheepjes Linen Soft – 5 balls of 50 gram to make Size S/M
4 mm Crochet hook – or the size you need to reach gauge with
Needle and scissors

Gebruikte steken // Used stitches (US)

ST = StokjeStitch Legend ch-dc
L = Losse

DC = Double Crochet
CH = Chain

Het Patroon – maak er twee // The Pattern – make two

Crafty Queens Kawasaki Top

Om te beginnen haak je 90 + 2 lossen. Daarna vanaf de 3e losse 1 stokje in elke losse. Daarna, zoals je ziet, nog twee rijen met alleen maar stokjes voordat je aan het eigenlijke patroon begint. Mijn top is uiteindelijk na het wassen en een keer dragen 44cm lang geworden. Als je dit te kort vindt (het is eigenlijk wel bedoeld als een korter topje), kun je ervoor kiezen om op dít punt nog wat rijen stokjes bij te haken, wel of niet met al wat lossen-openingen zoals in het patroon. 

To start, chain 90 + 2 sts. Then, from the 3rd ch of the hook 1 dc in every ch. As you see in the pattern, crochet two more rows of plain dc. My top is 44 cm long – after washing and wearing. If you feel that’s too short for you (it is actually meant to be a kind of crop top) you can add a few rows here. You can choose whether or not to do this in-pattern. 

Afwerking // Finishing

Leg de vierkanten recht voor je, met de goede kant naar onderen gericht. De bovenkanten – waar de opening voor de hals komt – naar elkaar toe. Hecht de draad aan bij de ene schouder – haak hierbij door de beide panden, en haak een vaste (v). Haak dan 22 keer *1l, 1v*, zo haak je de ene schouder aan elkaar. Hecht af, draai je werk en herhaal dit proces voor de andere schouder.

Lay the two squares in front of you, right side facing down, top edges facing eachother. Attach the yarn to one of the shoulders – going through both squares, and crochet them together with a single crochet (sc). Then, repeat *ch1, 1sc* for the next 22 stitches. This is how you crochet the shoulder together. Fasten off, turn your work and repeat for the other shoulder. 

Dan, met je top nog steeds binnenstebuiten, klap je hem dicht zodat de zijkanten op elkaar komen. Met een stuk van dezelfde draad gaan we de zijkanten aan elkaar naaien in matrassteek. Naai de eerste twee rijen niet aan elkaar, hier laat je een kleine split, zo valt de top beter. Naai dan tot en met rij 17 de zijkanten aan elkaar. 

Then, still with your top turned inside-out, we’re going to sew the sides together. With a length of the same yarn, attach to the 3rd row. The first 2 rows are not sewn together as to form a little split, this will benefit the fit and drape of the top. Sew the sides together with a matress-stitch until the end of row 17. Repeat for the other side.

 

En klaar – je gehaakte kledingstuk! Vind je het lastig deze top te combineren, probeer het dan eens over een simpele effen maxi-jurk, of (mijn favoriet) op een mooie rok die tot je middel komt. Of misschien wel over je bikini op vakantie! Fijn luchtig, maar toch even wat meer bedekt. 

Tadah – your crocheted garment is finished! If you find it hard to combine this top for an outfit, try it over a simple floor-length dress, or (my fave) with a fitted skirt which goes up to your waist. Or wear it over your bikini top on holiday! Nice and breezy but still a bit more covered up. 

Heb je nou zelf een top gemaakt met dit patroon, dan zou ik het heel leuk vinden als je daar foto’s van deelt, bijvoorbeeld op Ravelry of op mijn Facebookpagina. Ook kun je hem op Instagram delen met de tag #kawasakitop. Tag mij vooral ook zodat ik hem kan zien! (@crafty_queens). Heel veel haakplezier gewenst!

If you made a Kawasaki top, I would love if you shared pictures of it! You can do so on Ravelry, on my Facebook page or on Instagram with the tag #kawasakitop. Also tag me (@crafty_queens) so I can see! Happy hooking to you all!

Miss no more blogposts and patterns, subscribe to my blog on Bloglovin’!

The yarn for this project was kindly provided by Scheepjes. They sponsor me with yarn so I can write new patterns for you guys! Win-win ;) Thank you for understanding. Copyright is protected by Scheepjes

‘Fleur-de-Lis’ Mystery CAL – part 2

Catona3

Hallo iedereen! Zijn jullie ook zo enthousiast over deel 2 van de Fleur-de-Lis mini Mystery CAL? Als je hier nu net de eerste keer over leest, zal ik het even uitleggen. We zijn een pastelkleurige gehaakte tas aan het maken met Scheepjes Catona garen, en in deze blogpost vind je deel 2 van het patroon. Deel 1 van het patroon en alle benodigdheden vind je op deze pagina.

Hello, hello! Are you excited for part 2 of the Fleur-de-Lis mini Mystery CAL? If you’re just reading about this for the first time, we’re making a pastel-coloured crochet bag with Scheepjes Catona yarn, and this post is step 2 of the pattern. Visit this page for step 1 of the pattern and a list of the things you need. 

Catona squares3

 

Het patroon deel 2- Achterkant

Start met Kleur 074, haak 59 lossen.

 1. Vanaf de 3e l van de naald, 1st in elke steek. (57)
 2. 2l (telt in dit patroon als 1 stokje), 1st in elke steek.

Wissel naar Kleur 404

3-4. Herhaal Rij 2

Wissel naar Kleur 408

5-6.  Herhaal Rij 2

Ga zo door en haak twee rijen stokjes per kleur, gebruik alle 6 de kleuren. Ga na kleur 408 verder met 402, 406, 414 en begin dan weer bij kleur 074. Haak in totaal 27 rijen stokjes.

*****

The pattern part 2 – Back // US terminology

Start with Yarn 074, crochet 59 chains

 1. From the 3rd ch on the hook, 1 dc in every st. (57 sts)
 2. Ch 2 (counts as a dc throughout), 1 dc in every st.

Switch to Yarn 404

3-4. Repeat row 2

Switch to Yarn 408

5-6. Repeat row 2

Keep on working in this fashion, crocheting two rows of dc per colour. Use all your 6 colours, continue with colours 402, 406 and 414 before starting over with colour 074. Work 27 rows of dc in total

 

Catona7

Mmmm, heerlijke pastelkleurige strepen! Vind je de kleurtjes niet om van te snoepen?

Mmmm, delicious pastel stripes! Don’t you just love those candy colours?

 

IMG_9228

En zo komen we aan het eind van deel 2! Vergeet je draadjes niet af te werken. Ik weet het, het zijn er veel, maar ze zijn het waard. Deel 3 komt binnenkort op mijn blog te staan, schrijf je in op Bloglovin’ als je het niet wilt missen!

This is what the end of part 2 looks like! Don’t forget to weave in the ends. I know, stripy patterns make for a lot of ends, but please bear with me! Your finished bag will be all worth it. Part 3 will be released soon, subscribe to my blog on Bloglovin’ if you don’t want to miss it! 

** Dit patroon wordt mede mogelijk gemaakt door Scheepjes. Zij stellen het garen beschikbaar zodat ik leuke patronen voor jullie kan blijven ontwerpen. Copyright wordt tevens beschermd door Scheepjes // This pattern is made possible by Scheepjes. They kindly provide the yarns so that I can keep designing patterns for you. Copyright is protected by Scheepjes **

Stripy Spring Shawl: FREE Pattern!

IMG_8745

 

Hier is het dan: het gratis breipatroon voor mijn Gestreepte Lentesjaal! Mijn allereerste omslagdoek-ontwerp, en ik ben er best wel een beetje trots op. Het patroon was op het begin een hoop rekenwerk, maar het is gelukt! Vandaag deel ik dan ook het gratis patroon met jullie.

Dit patroon is uitermate geschikt voor de beginnende breier. Waarom?

 • Het is gewoon heen-en-terug breien, dus geen gedoe met een rondbreinaald als je dat niet wilt.
 • Geen ingewikkelde telpatronen
 • Je hoeft alleen maar te kunnen opzetten, recht en averecht breien, en af te kanten
 • Je leert tijdens het patroon VIER verschillende methoden om te meerderen, die je daarna in heel veel breiprojecten kan toepassen
 • Bovendien leer je een alternatieve manier om af te kanten: de I-Cord methode.

Here it is! The FREE pattern for my Stripy Spring Shawl, my first ever shawl design. It took some mathematic skills to write this pattern, and I must admit I’m quite proud of myself. I can’t wait to delve into the mystery of designing more complicated shawls! Today I’m sharing the knitting pattern with all of you.

This pattern is perfect for beginners. Why?

 • It’s plain back-and-forth knitting, no circular needles involved if you don’t want them to
 • No complicated stitch patterns
 • You only have to know how to: cast on, knit, purl, cast off
 • While following this pattern you will learn FOUR different ways to increase while knitting, which you can use in lots of other knitting projects
 • You’ll also learn an alternative way to cast off: the I-cord Bind-off.

IMG_6109

 

MATERIALEN

4 bollen Scheepjes Softfun Denim – ik gebruikte 2 bollen elk van kleurnummers 511 (grijs) en 516 (mintgroen) ** Kijk hier voor een winkel in de buurt **
4mm breinaalden
schaar
stopnaald
4 steekmarkeerders

MATERIALS

4 balls of Scheepjes Softfun Denim – I used 2 balls each of colourways 511 (grey) and 516 (green)
** People outside of NL: get your yarns here, here or here. **
4mm knitting needles
scissors
darning needle
4 stitchmarkers

GEBRUIKTE AFKORTINGEN 

r = recht breien
av = averecht breien
omsl = omslag*
rva = recht breien in de voor- én achterkant van dezelfde steek (ook wel ‘bva’ genoemd)*
st = steek/steken
pm = plaats steekmarkeerder
m.afh = marker afhalen
m1rechts = meerder één steek door een tussenliggend boogje op te pakken en naar rechts te draaien*
m1links = meerder één steek door een tussenliggend boogje op te pakken en naar links te draaien*

* uitleg volgt over deze steken

USED ABBREVIATIONS

k = knit
p = purl
yo = yarnover*
kfb = knit into the front and back of the same stitch*
st(s) = stitch(es)
pm = place stitchmarker
sm = slip marker
m1r = make one right*
m1l = make one left*

*these stitches will be explained shortly

MAAT

De omslagdoek is 50 cm diep en 145 cm breed

SIZE

The shawl measures 50 cm (about 20 inches) in depth and 145 cm (57 inches) in width 

 

SPECIALE STEKEN // EXPLANATION OF CERTAIN STITCHES

Omslag // Yarn Over

 

RVA // Knit Front Back

 

M1Rechts & M1Links // M1R & M1L

 

PATROON

Grijs (nr 511) is kleur A, Groen (nr 516) is kleur B. 

Zet 8 st op met kleur A
R1. 8av

Wissel naar kleur B – knip de garens niet af!

R2. 2r, omsl, pm, rva, pm, 2r, pm, rva, pm, omsl, 2r
R3 – en alle oneven rijen: brei alle steken av

Wissel naar kleur A – wissel hierna om de 2 rijen van kleur. Neem bij een wisseling telkens de draad van twee rijen terug, hier zie je nagenoeg niets van.

R4. 2r, omsl, r tot marker, m.afh, rva, r tot marker, m1rechts, m.afh, 2r, m.afh, m1links, r tot laatste steek voor marker, rva, m.afh, r tot laatste 2 st, omsl, 2r
R6. 2r, omsl, r tot marker, m.afh, rva, r tot marker, m.afh, 2r, m.afh, r tot laatste st voor marker, rva, m.afh, r tot laatste 2 st, omsl, 2r

Herhaal Rijen 4 t/m 7. Rijen 4 en 6 dus volgens het hierboven uitgeschreven patroon, voor Rijen 5 en 7 brei je alle steken averecht. Je kunt deze vier rijen herhalen totdat je omslagdoek de gewenste afmetingen heeft. Ikzelf breide door totdat ik 2 bollen van elke kleur bijna op had gebruikt. Het is belangrijk dat je op een oneven rij eindigt, zodat je op een even rij kan gaan afkanten. Volg de instructies verderop deze blogpost voor het afkanten.

*TIP* als je garen bijna op is, gebruik dan een keukenweegschaal om te wegen hoeveel gram je nodig hebt voor één rij. Weeg het bolletje dus vóór en na deze rij. Dan kun je uitrekenen hoeveel rijen je nog kan breien. Houd er rekening mee dat de rijen steeds groter worden, en het afkanten evenveel garen kost of zelfs meer: de I-Cord techniek gebruikt dubbel zoveel garen als het benodigde garen voor één rij. Houd dit dus in je achterhoofd.

 

PATTERN

Grey (nr 511) is colour A, Green (nr 516) is colour B.

Cast on 8 sts in colour A.
R1. p8

Change to colour B – don’t cut the yarns!

R2. k2, yo, pm, kfb, pm, k2, pm, kfb, pm, yo, k2
R3 – and all odd-numbered rows : purl all stitches

Change to colour A – just use the strand of yarn from two rows below. After this, change colour every 2 rows.

R4. k2, yo, k to marker, sm, kfb, k to marker, m1r, sm, k2, sm, m1l, k to st before marker, kfb, sm, k to last 2 sts, yo, k2
R6. k2, yo, k to marker, sm, kfb, k to marker, sm, k2, sm, k to st before marker, kfb, sm, k to last 2 sts, yo, k2

Repeat Rows 4 through 7. Knit Rows 4 and 6 according to the written pattern above, and purl Rows 5 and 7. Repeat these four rows until your shawl reaches the desired dimensions. I knit until I was almost out of yarn (2 balls of each colour). It’s important to end on an odd row, so you can start the cast-off on an even row. See instructions further along this page for the cast-off. 

*HINT* If you are almost out of yarn, use a kitchen scale to measure how many grams of yarn you need for a single row: weigh the ball of yarn before and after this row. Then you can calculate how many more rows you can knit. Take into account that the rows increase stitch count as you go, and that you also need yarn for the bind-off. For the I-Cord Bindoff you need about double the amount of yarn that you would need for a single row of stockinette with the same stitch count. 

AFKANTEN

Je kunt ervoor kiezen om op jouw gewenste manier af te kanten. Kies bij voorkeur voor een afkant-methode met meer stretch erin. Ik koos voor de I-Cord methode – het ziet eruit als een gepunnikte draad aan je werk. Die doe je zo:

 Neem een contrasterende kleur. Als je net twee toeren groen (garen B) hebt gebreid, neem je dus grijs (garen A).

Stap 1: Zet drie steken op met de ‘breiend opzetten’-methode. Hier volgt later op mijn blog een foto-tutorial van.
Stap 2: brei de eerste 2 steken recht
Stap 3: brei de 3e en de 4e steek (dit is een steek in de andere kleur) samen door de achterste lussen. 
Stap 4: zet de drie steken van de rechternaald naar de linkernaald

Herhaal Stap 2 t/m 4 totdat je de allerlaatste steek ook hebt samengebreid. Steek nu je naald in alle drie de overgebleven steken en brei ze samen door de achterste lussen. 

CASTING OFF

You can of course choose any method you like, but with shawls it’s preferred to choose a stretchy castoff. I chose the I-Cord Castoff – which looks like a long french-knitted I-Cord along the edge of your work. This is how you do it:

Take a contrasting colour. If you just completed two rows in Green (Yarn B), take Grey (Yarn A) for the castoff. 

Step 1: Using the knitted-cast on method, cast on three stitches. I will post a photo tutorial of this cast-on in a few days. 
Step 2: Knit two stitches
Step 3: Knit the 3rd and 4th stitch (this is a stitch from the body of the shawl) together through the back loops
Step 4: Slip the three stitches from the right needle onto the left needle

Repeat Steps 2 through 4 until you’ve knit the very last stitches together. You will have 3 stitches remaining on your needle, knit these 3 together through the back loop as well. 

IMG_8705

En je omslagdoek is klaar!! Aangezien dit een vrij standaard patroon is kun je het gerust gebruiken als basismodel, en er zelf met steekpatronen op los gaan! Natuurlijk kun je ook spelen met de verschillende meerder-methodes, als je bijvoorbeeld de M1rechts/links methode lastig vind kun je op deze plekken ook omslagen maken. Ik zit nu al te dromen van een nieuwe variant in het Linen Soft garen van Scheepjes.. er zijn zoveel variaties te bedenken! Ik zou het heel leuk vinden om jullie variaties te zien als jullie er eentje maken, deel ze gerust op Ravelry of op mijn Facebook pagina. Brei ze!!

And your shawl is done!! Since this is a very basic shawl pattern you can pretty much customize it any way you like. Use different yarns and colours, different stitch patterns, different increase techniques.. For example, if you find the M1Right/Left method hard, you can substitute those for yarn overs as well. I’m already thinking of my next shawl, maybe with Linen Soft by Scheepjes… so many possibilities! I would love to see your shawls if you make one of these, please share them on Ravelry or on my Facebook page. Keep calm and knit on!!

Don’t miss any more blogposts and patterns, subscribe to Crafty Queens on Bloglovin’!

New Pattern: Amigurumi Lion

IMG_8519

Een nieuw patroon staat klaar om in mijn winkel geplaatst te worden! Ik heb een heleboel patronen die ik nog goed moet uitwerken, en het is best nog een hele klus om de stap-voor-stap foto’s te nemen en er een mooi PDF van te maken. Maar voor alle grote klussen is er een begin, en zo begon ik met het uitwerken van het patroon voor dit amigurumi leeuwtje! Ik vind hem zo schattig geworden :) 

De meeste patronen die ik schrijf kun je gewoonlijk gratis op mijn blog vinden. En dat wil ik ook heel graag blijven doen! Maar de website heeft nu wat meer onderhoud nodig, en om het een beetje draaiende te houden wil ik toch wat patronen voor de verkoop beschikbaar stellen. Ik hoop dat jullie me op dit punt begrijpen en steunen :) Er komen zeker nog een hoop gratis patronen!

A new pattern is ready to be put in my shop! I have a long list of patterns I have scribbled down somewhere in my notebooks but haven’t got around to writing on my laptop. It takes some time to take the step-by-step photos where needed and make a nice PDF. But I had to start somewhere, so I chose the amigurumi Lion pattern to publish first. He turned out so cute! :) 

Usually, the patterns I write are available on my blog for free, and I really like providing them for you! But my blog has grown quite a bit these past few years and the truth is I need to publish some paid patterns to keep everything running smoothly. I hope I will have your understanding and support on this :) There will be loads of new free patterns for sure! 

Amigurumi Leeuw voor achter

In het patroon vind je twee versies van de leeuw, een met dunner (Scheepjes Cotton8) en een met dikker garen (Scheepjes Softfun). De kleine is ongeveer 18cm lang, de grote ongeveer 26cm. De leeuwtjes zijn bedoeld als speelgoed voor wat oudere kinderen, maar met wat aanpassingen die in het patroon vermeld staan kun je ze ook veilig maken voor jongere kinderen. 

The pattern includes two versions of the lion: one with thinner (Scheepjes Cotton8) and one with bulkier yarn (Scheepjes Softfun). The smaller one is about 18cm/ 7 in tall, the bigger one pictured above is about 26cm/ 10 in tall. The lion you will make is meant as a toy for older kids, but with some adjustments mentioned in the pattern you can also make them safe for smaller children. 

Amigurumi Leeuw patroon preview

Hierboven zie je een voorproefje van het patroon. Ik heb aparte versies gemaakt voor Engels en Nederlands, en per taal ook nog een versie met foto’s en een printervriendelijke versie. 

Op het moment ben ik bezig met het openen van mijn Etsy winkel, waar dit patroon in komt te staan. Dan zal hij €3,95 kosten. Nu, als speciale actie vóórdat mijn Etsy Shop opent, kost hij €2,95. Wil je hem ook bestellen? Stuur me dan een mailtje op: carmenjorissen @ hetnet.nl, en dan zorg ik dat hij naar je toe komt! Over een tijdje komt het patroon ook op Ravelry te staan, waar je je creaties kunt delen! 

In the picture above you can see a preview of the pattern. I made both an English and a Dutch version, and for each language also one version with pictures and one printerfriendly version. 

At the moment I’m preparing to open my Etsy shop, where the pattern will cost €3,95. Now, as a presale, the pattern is available for only €2,95 as long as I haven’t published it in my Etsy store. If you would like to buy the pattern, please email me at carmenjorissen @ hetnet.nl and I’ll make sure you get it. The pattern will be available on Ravelry too in a short while, where you can share your creations!

Would you like a notification when I publish the next free pattern? Follow my blog on Bloglovin’! 

The yarn for this pattern was kindly provided by Scheepjeswol. It helps me to keep my blog running!