Simple Toe Up Socks – Part 2: The Heel!

SimpleSocks06

Oh, the ever so daunting heel! Let me tell you, knitting a heel is one of those things that freaked me out when I first had to do it. I did not have a clue how I was going to do it, and I only had a written pattern so I was basically doing it ‘blind’. Lucky for you, I have filmed a tutorial video which will guide you through the whole thing.
Oei, de gevreesde hiel! Nouja, dat was in ieder geval het gedeelte van de sok dat ik het engst vond toen ik pas begon met sokken breien. Ik had geen idee hoe ik het zou moeten doen! De eerste keer gebruikte ik een geschreven patroon, terwijl ik bij nader inzien veel beter een filmpje had kunnen raadplegen daarvoor. Gelukkig hoeven jullie daar al niet meer naar te zoeken, de instructie video heb ik namelijk voor jullie opgenomen!

The heel I have in store for you today is my FAVOURITE heel EVER. It’s called the German Short Row heel, and it’s quick, easy to memorize, and doesn’t need fancy maths or anything like that. Easy peasy lemon squeezy. Shockingly, there are about zero instruction video’s on how to do this heel. There are tutorials on how to do the particular stitch, but you need much more information than that in order to do a heel. But fear not, I have come to the rescue ;) However, if you’re more into written patterns than video patterns, or you have done it before and would just like a quick refresher, I do have the pattern written out for you as well.
De hiel die ik je laat zien in dit patroon is mijn favoriete hiel ooit! Het heet de ‘German Short Row’ hiel, oftewel de Duitse hiel met verkorte toeren. Het is gemakkelijk te onthouden, breit zich snel, en je hoeft er geen ingewikkelde berekeningen voor te doen. Supergemakkelijk! Voor degenen die hem wel al eens hebben gedaan maar een korte opfrisser zoeken, heb ik ook het patroon uitgeschreven. 

YARN / GAREN
Scheepjes Invicta Extra (75% wool, 25% nylon) – 50 gram ball
1x 1300 Dark Green / Donkergroen
1x 1443 Variegated Beige / Gemeleerd Beige

NEEDLES / NAALDEN
Depends on gauge, I used 2.25 mm Knitpro Royale DPNs
Hangt van draadspanning af, ik gebruik 2,25 mm Knitpro Royale DPNs (dubbelpuntige naalden)

ABBREVIATIONS
K – Knit
P – Purl
Wyif – With yarn in front
Sl1p – Slip 1 stitch purlwise

AFKORTINGEN
R – Recht
AV – Averecht
1.av.afh – 1 steek averecht afhalen

CLICK HERE FOR PART 1 OF THIS PATTERN
VOOR DEEL 1 VAN DIT PATROON KLIK HIER

Watch the video below. As always for my sock tutorials, I’m showing you how to do this on DPNs (double pointed needles) as well as on circular needles. Just skip to the timestamp it says in the video.
Bekijk de video hieronder. Zoals ook bij de vorige video’s heb ik aparte instructies voor dubbelpuntige naalden en voor rondbreinaalden. In de video staat naar welk tijdstip je moet doorspoelen voor de instructies op rondbreinaalden. 

THE PATTERN / HET PATROON

Step 1: Knit your foot until it has the desired length. Mind you, this is the length of your foot MINUS the heel part, so you’ll have to stop knitting when you’re about 6cm / 2,5 inches away from the end of your foot. If you’re not knitting your own size or are in any way unable to check for size on the actual foot, please view the table below for an indication of how long you need to knit for.
Stap 1: Brei de voet tot de gewenste lengte, dat wil zeggen de lengte van jouw voet minus de onderkant van de hak. Hieronder in de tabel staan lengtes die je kunt aanhouden, maar houd er wel rekening mee dat het indicaties zijn van de correcte lengte, het beste is om het te proberen op de daadwerkelijke voet. 

SIZE Women S Women M Women L /

Men S

Men M Men L
sts 56 60 64 68 72
Cm of foot before heel 18 20 21 22,5 24

Step 2: End on an instep row. This is sock knitting vocabulary for the part of your foot in front of your ankle joint. So basically, end on a row where you did the textured stitches.
Stap 2: Eindig op een rij waar je de steken van de bovenkant van de sok hebt gebreid. De volgende naald die je zou gaan breien houdt dus de steken van de voetzool. 

For DPNs only: Transfer sts so that the sole sts are on one DPN, and the instep sts (top foot sts) are divided across 2 DPNs.
Alleen voor dubbelpuntige naalden: Verschuif de steken zodat de steken van de voetzool op 1 naald komen te staan. De steken van de bovenkant van de voet zet je dan op 2 naalden. 

Step 3: Knit the sole stitches with your contrasting yarn, if you’re doing a contrasting heel like I am. If you’re not doing a contrasting heel, just knit this row with your main colour yarn.
Stap 3: Brei de steken van de voetzool met de contrasterende kleur, als deze van toepassing is. Zo niet, brei deze naald dan met de hoofdkleur. 

Step 4: Start the short row heel
Stap 4: Begin met de verkorte toeren hiel

The heel is worked in rows, turn after every row.
Voor de hiel breien we in rijen verder, keer je werk na elke rij.

Row 1(WS): Wyif, sl1p and lift to back (called “double stitch”), wyif, p all sts
Row 2(RS): Wyif, sl1p and lift to back, k all sts until you reach the next “double stitch”
Row 3: Wyif, sl1p and lift to back, wyif, p all sts until you reach the next “double stitch”
Rij 1 (VK): Met garen aan de voorkant van je werk, 1.av.afh en breng het garen over de naald (niet tussen de naalden) naar achteren. Dit heet een “dubbele steek”. Breng garen tussen de naaldpunten naar voren, brei alle resterende st op de naald av.
Rij 2 (GK): Met garen aan de voorkant van je werk, 1.av.afh en breng het garen over de naald naar achteren, brei alle steken r tot aan de eerste dubbele steek.
Rij 3: Met garen aan de voorkant van je werk, 1.av.afh en breng het garen over de naald naar achteren, breng garen naar voren, brei alle steken av tot aan de eerste dubbele steek. 

Repeat Rows 2 and 3 until you have (10 for womens sizes, 12 for mens sizes) stitches left in between the double stitches. Then:
Herhaal rijen 2 en 3 totdat je tussen de dubbele steken nog maar 10 st over hebt voor vrouwenmaten, 12 st voor mannenmaten. Daarna:

Row 1 (RS): After counting that you have only (10, 12) stitches left, continue to knit on this same row without turning. Knit the first double stitch as if it were one stitch. Turn work.
Row 2 (WS): Sl1p, p until next double stitch, p as if it were 1 singular stitch
Row 3 : Sl1p, k until next double stitch, k as if it were 1 singular stitch
Rij 1 (GK): Nadat je nog maar (10,12) steken over hebt tussen de dubbele steken, ga je gelijk op die laatste rij verder met het breien van de eerste dubbele steek. Brei de eerste dubbele steek r alsof het één steek is. Keer je werk.
Rij 2 (VK): 1.av.afh, av tot volgende dubbele steek, brei deze av alsof het één steek is.
Rij 3: 1.av.afh, r tot aan volgende dubbele steek, brei deze r alsof het één steek is.

Repeat Rows 2 and 3 until you have knit all double stitches on your heel, and you have (28, 30, 32, 34, 36) live sts on your heel again, a.k.a. the same amount of stitches you had before doing the heel.
Herhaal rijen 2 en 3 totdat je alle dubbele steken hebt gebreid, en je weer het originele stekenaantal op je naalden hebt staan. 

If having done a contrasting heel, continue with main colour from now.
Als je een contrasterende hiel hebt gebreid, brei je vanaf hier weer verder met de hoofdkleur.

LEG / BEEN

Continue in texture pattern. If you did not end with a full repeat on the foot, be sure to continue from there when doing the leg.

Rounds 1-3: Knit all sts (3 rounds)
Round 4: purl every 4th stitch, also along the back of the heel now
Repeat these 4 rounds until the leg reaches the desired length. Keep in mind that ribbing will be added to the length. 

Ga verder in het textuurpatroon. Let op: als je bij het eindigen van de voet geen volledige patroonherhaling hebt gebreid, ga dan vanaf dat punt verder. 

Toeren 1-3: Brei alle steken R (3 toeren)
Toer 4: Brei elke 4e steek averecht, nu helemaal rondom.
Herhaal deze 4 toeren totdat het been de gewenste lengte heeft. Houd er rekening mee dat er ook nog een boord komt. 

**PART 3 coming next week!**
**DEEL 3 komt volgende week!**

New socks-to-be!

SimpleSocks01

Ooh, come and see what the mailman brought by! Some lovely Scheepjes Invicta Extra* sock yarn..
De postbode is weer geweest! En kijk eens wat hij heeft gebracht.. fijne bolletjes van Scheepjes Invicta Extra!*

SimpleSocks02

New sock yarn… you know what that means: new socks! And this time I have something fun planned for you all. I’ll be doing lots of tutorial videos and creating a step-by-step easy pattern to create your own toe up socks. I’ll include several sizes, a fun textured pattern.. and my favourite choice of heel! Interested? Come by my blog again next week!
Nieuw sokkengaren.. je weet wat dat betekent: een nieuw paar sokken! En dit keer heb ik iets leuks gepland, ik ga namelijk een hoop instructievideo’s maken zodat jullie ook stap voor stap sokken kunnen leren breien van de teen omhoog. Ik zal instructies toevoegen voor verschillende maten; er komt een leuke textuur in de sok zodat het leuk blijft om te breien, en ik geef ook nog eens instructies voor mijn favoriete hak methode. Ben je benieuwd? Kom dan over een weekje zeker terug kijken op mijn blog!

SimpleSocks03

Maybe even more fun than new yarn: new sock needles! It’s quite a while since I knit socks on double pointed needles (DPNs for short), since I’ve really been enjoying knitting everything on circular needles. Although I have to admit, the DPNs I used to knit with aren’t that great. Thin, bamboo needles which weren’t perfectly smooth so that the yarn would catch, and the tips were a bit too blunt for my liking. These Knitpro Royale needles seem so much nicer to me, I can’t wait to use them! The metal tips are without a doubt pointier than my bamboo needles, which should make them a lot faster. 
En misschien nog wel leuker dan nieuw garen: nieuwe sokkennaalden! Het is een tijdje geleden dat ik op dubbelpuntige naalden (ook wel DPNs genoemd) sokken heb gebreid, sinds ik op rondbreinaalden sokken kan breien doe ik niets liever. Al moet ik wel zeggen dat de DPNs die ik voorheen gebruikte niet écht super waren. Het waren dunne bamboe naaldjes die net niet helemaal goed gepolijst waren zodat soms het garen bleef haken, en de punten waren niet zo scherp. Deze Knitpro Royale naalden lijken me daarentegen heel fijn, ik kan niet wachten ze te proberen! De metalen punten zijn zonder twijfel scherper dan de bamboe naaldjes die ik had, waardoor het makkelijker wordt de steken van de ene naar de andere naald over te pakken. 

I am going to knit one sock on my new DPNs, and the other with my circular needles, so that I can include instructions for both types of needles. This way, it doesn’t matter which needles you use, you’ll be able to follow my tutorials without any trouble!
Ik ga één sok op mijn nieuwe DPNs breien, en de andere op mijn rondbreinaalden, zodat ik instructies kan geven voor beide naalden. Zo kun je mijn tutorials altijd volgen, welke naalden je ook hebt!

*These are affiliate links. Shopping through affiliate links does not cost you any extra, but does help to support my blog and keep it running. Thank you for understanding!

Sophie’s Universe: Square again!

ccsophie64

En mijn Sofietje groeit maar en groeit maar.. ze is alweer vierkant nu! Klaar voor de allerlaatste fase, namelijk het toevoegen van rijen rondom, totdat ze helemaal ‘volwassen’ is. Deze foto is eigenlijk al een paar dagen oud, ik had een dag vrij en toen had ik de kans om met goed daglicht foto’s te maken! In de donkere winterdagen is dat altijd zo lastig.. Ondertussen ben ik alweer iets verder, verwacht dus snel weer een update van mijn deken :) 

My Sophie keeps on growing! She’s square again now, ready for the final phase: adding rounds and rounds until she is ‘all grown up’. This picture is actually from a few days ago, when I had a day off and I was around when there was still daylight around. It is SO hard to photograph WIPs in winter.. I’m already a bit further along now, not long until the next update! :)

Het voelt nu extra speciaal hieraan te werken, nadat ik de ontwerpster en vriendin van mij, Dedri Uys, nogmaals heb ontmoet afgelopen weekend bij de Scheepjes Bloggers Days (meer hierover volgt nog!). Ik had Dedri al twee keer ontmoet bij vorige bloggersdagen, maar deze keer was het extra speciaal omdat ik aan haar ‘masterpiece’ aan het haken ben. Ze gaf me een van de speciale Sophie’s Universe labels, om later aan de deken te naaien. Dat maakt de deken straks nog specialer als ik het cadeau ga geven. Ik ben er zo blij mee! Ik zal er een foto van maken als het helemaal af is. Op Dedri’s eigen blog kun je er een foto van zien. 

It feels extra special working on this WIP now I’ve seen Dedri again last weekend at the Scheepjes Bloggers Days. Dedri Uys is the magnificent designer of this blanket, as well as my friend. I had met Dedri twice before on previous bloggers days, but it felt extra special this time as I am working on her masterpiece. She gave me one of the special Sophie’s Universe labels, of which you can get a peek of on her blog. I’m so happy to attach this to my blanket later when it’s done! It will make it all the more special as a gift to my friend. 

Zoals de meesten van jullie al weten haak ik deze versie in de Colour Crafter van Scheepjes, een premium acryl garen dat echt superzacht is. Voor jullie gemak heb ik hieronder nog even alle kleuren op een rijtje gezet, net als de links naar het patroon en het garen:
As most of you know by now I’m making this with Scheepjes Colour Crafter, a premium acrylic yarn which is really soft! For your convenience I’ve linked all of the useful information below, plus the colourways I’m using:

Patroon // Pattern: Sophie’s Universe by Dedri Uys

Garen // Yarn: Scheepjes Colour Crafter :

1062 Dordrecht (mosgroen – mossy green)
1064 Veenendaal (lichtbruin – light brown)
1218 Zandvoort (beige)
1263 Leerdam (lichtgeel – light yellow)
1725 Ameland (licht blauwgroen – light seagreen)
1827 Drachten (felroze – bright pink)
2004 Brussel (felgeel – bright yellow)
2006 Luik (roze – pink)

Tot de volgende update weer!
Until next time! 

Sophie’s Universe – Lucky number 7!

ccsophie48

Tijd voor weer een update over mijn Sophie’s Universe deken! Deel 7 is net van mijn haaknaald af, en wat heb ik van dit deel genoten! In tegenstelling tot de vorige delen gebeurde er in dit deel heel veel qua steken en kleuren, wat voor mij heel motiverend werkt.

Time for an update on my Sophie! I’ve just finished Part 7 and I have to say, I really enjoyed this part. In contrast to the previous sections, there was an abundance of stitch techniques and colours, which always works very motivating for me. 

Ik heb trouwens naar aanleiding van een vraag op Instagram een lijstje samengesteld van de kleuren Scheepjes Colour Crafter die ik heb gebruikt, zie hieronder.
Someone asked me which colours of Scheepjes Colour Crafter I used, so I listed them below. 

1062 Dordrecht (mosgroen – mossy green)
1064 Veenendaal (lichtbruin – light brown)
1218 Zandvoort (beige)
1263 Leerdam (lichtgeel – light yellow)
1725 Ameland (licht blauwgroen – light seagreen)
1827 Drachten (felroze – bright pink)
2004 Brussel (felgeel – bright yellow)
2006 Luik (roze – pink)

Van alle kleuren heb ik tot nu toe één bol besteld, behalve van de Zandvoort (licht beige kleur), daar heb ik er al twee van. Ik zal op het eind een lijstje proberen te maken van het totaal aantal garens, dat is wel handig als jullie deze samenstelling zelf ook willen haken. 

I’ve ordered one ball of each colour but I’m sure I have to order more eventually, I’ll try to make a list of the total balls you need of each colour for this project, so you can crochet this version if you want to.

ccsophie49ccsophie54

Vooral het zien ontwikkelen van deze bloem was ontzettend leuk. Nu kan ik ook zeker het ‘bedje’ van vasten waarderen, het steekt mooi af tegen de reliëfsteken van de bloem. 

Especially seeing this flower develop was highly motivating and fun. Now I can really appreciate the single crochet stitches around, they really make the flower stand out. 

ccsophie56

Hij ligt al heerlijk warm op mijn benen tijdens het haken, mmm… Echt een voordeel van dekens maken! 

It’s already nice and warm on my legs when I crochet on it, just one more reason why making blankets is the best! 

‘Fleur-de-Lis’ Mystery CAL – part 3

Catona6

Een beetje later dan gepland, maar hier is deel 3 van de Fleur-de-Lis Mystery CAL dan! Tijdens deze Mystery CAL maken we een fleurige gehaakte tas van Scheepjes Catona. Ik heb al hele leuke reacties gelezen van mensen die meedoen, leuk dat jullie meehaken!  Klik op de onderstaande links om de vorige delen te zien. Bij deel 1 vind je een lijst van benodigdheden plus de hoeveelheid garens. 

Deel 1 : voorkant
Deel 2: achterkant

A bit later than usual, here it is finally: part 3 of the Fleur-de-Lis Mystery CAL! We’re making a pastelcoloured crochet bag with motifs inspired by French lilies. The yarn for this CAL is Scheepjes Catona. I’ve noticed quite a few people join in already, which is so much fun for me to see! If you’re new, follow the links below to the previous parts. Part 1 also contains a list of materials, including yarn colour numbers and the amount of yarn you will need. 

Part 1: front
Part 2: back

Het patroon deel 3 : Onderkant

In dit deel laat ik jullie zien hoe je de voor- en achterkant verbindt door middel van de onderkant te haken. Je haakt de onderkant van de tas zo, dat je de voor- en achterkant direct aan elkaar bevestigt. Zo heb je minder naaiwerk te doen!

The pattern part 3 – Bottom // US terminology

In this part I’ll be showing you how to join the front and back together. We’ll be crocheting the bottom section by crocheting into the back and the front section. This way, the back and front are attached without having to sew them together.
IMG_9231

Leg de voor- en achterkant naast elkaar met de goede kant naar boven.De zijdes met de ‘opzetrij’ oftewel waar je het vierkant bent begonnen liggen naar elkaar toe, zoals op bovenstaande foto.

Gebruik de foto als referentiekader. Bevestig het garen – kleur 402 – met een halve vaste aan de linker-benedenhoek van de voorkant (1), 10 l, hv in rechter-benedenhoek van de achterkant (2). Haak 2 l, sla verticaal gezien 2 steken over op de achterkant, en hv in de volgende steek (3). Keer je werk, 1st in elk van de 10 lossen, sla op de voorkant vanaf het punt van aanhechting verticaal gezien 2 steken over, hv in de volgende steek (4).

Dit is wat je voor de gehele onderkant gaat herhalen: haak 2 lossen, hv in voorkant, 10 stokjes totdat je de achterkant hebt bereikt, hv in achterkant, 2 lossen, hv in achterkant, 10 stokjes totdat je de voorkant weer bereikt, hv in voorkant. Op deze manier zigzag je tussen de beide delen totdat de onderkant dezelfde lengte heeft. 

Kleurvolgorde:
2 rijen 402
3 rijen 414
3 rijen 408
3 rijen 074
3 rijen 404
3 rijen 406
3 rijen 402
3 rijen 074
3 rijen 414

***

Lay both the front and back next to each other, right side up, starting chains facing each other.

See the above picture for reference. Attach the yarn with colour number 402 to the bottom left corner of the front with a sl st (1), ch 10, sl st to bottom right corner of the back (2). Ch 2, move up 2 sts on the bottom side of the back, sl st into next st (3). Turn, work 1 dc into each of the 10 ch sts, skip 2 sts on the bottom side of the front, sl st into next st (4).

This is essentially what you will repeat: Ch2, sl st into part 1, 10 dc until you reach part 2, sl st into part 2, ch 2, sl st into part 2, 10 dc until you reach part 1, sl st into part 1. Zigzag in between the front and back until the bottom part is just as long as both the front and back section.

Colour sequence:
2 rows of 402
3 rows of 414
3 rows of 408
3 rows of 074
3 rows of 404
3 rows of 406
3 rows of 402
3 rows of 074
2 rows of 414

IMG_9232

Ik hoop dat deze CAL jullie net zoveel bevalt als ik! Laat het me vooral weten als er vragen of onduidelijkheden zijn, ik zal jullie vragen zo goed als mogelijk proberen te beantwoorden. Deel 4 volgt natuurlijk binnenkort! Volg me op Bloglovin’ als je het niet wilt missen.

I hope you will enjoy this CAL as much as I do! Please let me know if I can help out, I’ll do my best to help if there are any difficulties. Part 4 will follow very soon! Follow me on Bloglovin’ so you won’t miss it. 

** Dit patroon wordt mede mogelijk gemaakt door Scheepjes. Zij stellen het garen beschikbaar zodat ik leuke patronen voor jullie kan blijven ontwerpen. Copyright wordt tevens beschermd door Scheepjes // This pattern is made possible by Scheepjes. They kindly provide the yarns so that I can keep designing patterns for you. Copyright is protected by Scheepjes **

YARN

Yarn-Scheepjes

Jippie, YARN ligt in de winkels! En nee, het is geen nieuw garen, maar een nieuw magazine van Scheepjes. En ik moet zeggen, ik vind het helemaal geweldig! 

Een tijd geleden vroeg mijn contactpersoon bij Scheepjes of ik het leuk zou vinden een octopus-patroon voor hun te ontwerpen. Natuurlijk vond ik dat leuk! Ze zeiden me nog niet waar het voor gebruikt zou worden, tot een paar weken geleden. Op de Bloggers Dag werd het grote project aan mij en de andere bloggers onthuld, dat onze commissies waren gebundeld in een prachtig tijdschrift. Een boek, eigenlijk! We waren verrukt met de foto’s en konden niet wachten het te vertellen… Dat was nog heel lastig! Maar nu mag ik eindelijk foto’s laten zien en jullie wat meer vertellen.

Time for a new YARN! No it’s not really yarn, but a new magazine by Scheepjes! And I have to say, I’m totally smitten with it. 

A while ago my contact at Scheepjes asked me if I’d like to design an octopus pattern for them. Sure, I said, without knowing what they would use it for. I didn’t ask, they did’t tell. Until a few weeks ago at Blogger’s Day, they reveiled to me and the other bloggers that all of our designs they had been secretly commissioning over the past time would be bundled into this great new magazine. We were all stunned by the amazing pictures and couldn’t wait to tell you! And now we finally can :) 

YARN Scheepjes

Wat feitjes op een rijtje:
– 13 ontwerpen
– leuke artikelen over handwerken
– even groot als een tablet, het past in je handtas!
– gebonden met garen zodat de pagina’s plat liggen
– mooi mat papier
– elk nummer heeft een thema (dit keer ‘Zee’)
– een functionele achterflap met afkortingen en gaatjes voor garensamples
– verkrijgbaar bij garenwinkels met Scheepjes in het assortiment
– introductieprijs van €6,95!

Some facts:
– 13 designs
– nice craft-related articles
– The size of an I-Pad, it fits in your handbag!
– stitch bound allowing pages to lie flat
– beautiful matte paper
– themed issues (this time: ‘sea’)
– fold out multifunctional flap with abbreviations and holes for yarn samples
– available through your preferred Scheepjes stockist
– introductory price of £4,95

Als het goed is, is het vanaf de 1e week van mei beschikbaar in de winkels. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden! Het zal twee keer per jaar uitkomen, steeds dus weer met een nieuw thema. Ik ben zo trots dat ik mocht ontwerpen voor de eerste uitgave! Mijn favoriete projecten uit het boek zijn de mooie mohair-alpaca shawl van Bernadette en het dekentje van Atty. Voor meer foto’s kun je kijken op de blogs van Tatsiana en Esther.

It should be available in shops from the first week of May. I’m so excited to hear what you guys think! It’s going to be published twice a year, each time with a new theme. I’m so proud I had the opportunity to design for the first issue. My fave projects are the beautiful mohair-alpaca shawl from Bernadette and Atty’s blanket. Check Tatsiana and Esthers blogs for more pics!

Let’s Crochet-A-Long!

De Scheepjes CAL 2016 is vanmiddag van start gegaan, joepie! CAL staat voor Crochet-A-Long in het Engels, en is eigenlijk een groot project waar steeds een deel van het patroon wordt vrijgegeven. Het project van dit jaar is een grote deken, waar ik samen met 11 andere bloggers aan heb gewerkt. Twee weken geleden zagen we de uiteindelijke deken in het echt!

The Scheepjes CAL 2016 has begun, yay! CAL stands for Crochet-A-Long, it’s basically a big crochet project, and the pattern is revealed step by step. We’re making a large blanket this time, which I helped design with 11 other bloggers. Two weeks ago we saw the blanket for real!Week_01_Square_Esther

Vandaag werd dan het eerste vierkantje gepubliceerd, ontworpen door Esther van Happy In Red. Esther is een hele veelzijdige maker. Ze haakt niet alleen prachtige dekens, maar ook tassen die ze zowel haakt als naait. Dan is ze ook nog heel kundig met menig verfkwast, én is ze journalist voor haar andere blog Mooiste Stedentrips, een website die ik regelmatig raadpleeg voor mijn citytrips.

Today the very first square was published, which was created by Esther from the blog Happy in Red. Esther is a very versatile maker. Not only does she crochet beautiful blankets, she also makes gorgeous bags (crocheted ánd sewn!). She is no stranger from some Home-DIY as well, and she’s a journalist for her own travel blog Mooiste Stedentrips, a website I frequently visit to browse tips for City Trips.

Esther vertelde ons dat haar inspiratie voor dit vierkantje kwam van de vorm van zeewier, om in het thema van ‘Dance on the Beach’ te blijven. Ik vind het een heel leuk getextureerd patroon! Het patroon vind je hier.

Esther told us she was inspired by the shape of kelp for this square. It really fits in the ‘Dance on the Beach’ theme! I love how textured the pattern is.  Find the pattern here.

Ik ga zelf ook meedoen met het ‘Dance in the Sea’ pakket, mijn handen jeuken om te beginnen!! Doe jij ook mee? Vergeet je niet aan te melden bij de Scheepjes CAL Facebook-groep, het is heel gezellig!

I’m also joining in with a merino ‘Dance in the Sea’ kit, my hands are itching to start!! Are you crocheting along too? Don’t forget to join the Scheepjes CAL group on Facebook, it’s so much fun to see all the shared squares :)

Good Times

12961149_545113635666883_6245061373637113739_o

Afgelopen vrijdag en zaterdag was ik wederom in Tynaarlo en Groningen voor de Scheepjes Bloggers Dagen! Onze groep is weer een stukje gegroeid sinds vorig jaar, het was geweldig de oude bekenden weer te zien maar ook ontzettend leuk om nieuwe aanwinsten te ontmoeten. Even een voorstelrondje in de foto hierboven. Van links naar rechts, van boven naar onder: Kirsten, Tammy, Bernadette, Christa, Jellina, Atty, Esther, Maria, -ikzelf-, Sarah, Esther, Dedri, Nerissa en Tatiana. Helaas konden Annelies en Susan er niet bij zijn afgelopen weekend, hopelijk wel de volgende keer! 

Last Friday and Saturday I was at the Scheepjes Bloggers Days! Our little group has grown over the year and it was great to both see old friends again and meet new faces! A quick introduction in the picture above (from left to right, top to bottom:)  Kirsten, Tammy, Bernadette, Christa, Jellina, Atty, Esther, Maria, -me-, Sarah, Esther, Dedri, Nerissa and Tatiana. It’s a pity Annelies en Susan couldn’t join us this weekend, hopefully I’ll see them next time!

We werden helemaal verwend met cadeautjes! En niet alleen garen ;) Onder andere een “Scheepjes Blogger” broche die perfect matcht met mijn nieuwe sjaal! En een fantastische Blogger-mok van DEEZ Dutch. Op de andere kant staat “Hookers gonna hook”, zo leuk! De breiende bloggers onder ons hadden er “Knitters gonna knit” op staan. We kregen ook nog anders leuks, dat zal ik je op Instagram laten zien de komende dagen.

We were totally spoilt with gifts! And to surprise you, it wasn’t just yarn! We also got these great blogger pins and mugs. The other side of the mug reads: “Hookers gonna hook” or “Knitters gonna knit”, depending if the blogger was more of a crocheter or a knitter. Such a thoughtful gift! They’re available at Deez Dutch on Etsy. Ooh, and notice how the “scheepjes blogger” pin matches my Spring Shawl perfectly? We also got some other gifts I’ll show you on IG (Instagram) over the next couple of days :) 

Op de vrijdag kregen we een hele leerzame workshop van Cara Medus over kledingpatronen ontwerpen in verschillende maten, daar heb ik ontzettend veel van geleerd! Daarna hoorden we al de leuke nieuwtjes op onder andere garengebied van Scheepjes… en dat mag ik natuurlijk niet vertellen ;) Ik kan niet wachten tot ik het kan delen!! 

Op de zaterdag gingen we naar een leuke locatie in Groningen – de Prinsenhof – om lekker te kletsen, te haken of te breien, en samen ideetjes op te doen! En dat deden we volop, het was heerlijk!

On Friday, Scheepjes had invited Cara Medus to give a very educative workshop about Garment Sizing and pattern writing. It was some very insightful stuff about things Tech Editors get to deal with, and I learned quite a bit on how to improve my pattern writing. So interesting! After that we heard some of the plans Scheepjes have for the coming period, it’s so exciting but also top secret so I can’t share anything yet! 

The day after we went to a very nice location in Groningen – Prinsenhof – to chat with each other, knit and crochet, and come up with some great ideas. We had a great time, it was really lovely!

12961293_10153273270526191_5208998597345481827_o

Photocredit: Dedri Uys – lookatwhatimade.net 

12957275_1398286436866175_452976999_n

Ook kregen we de deken te zien die we samen hadden ontworpen voor de Scheepjes CAL 2016 – Last Dance on the Beach. Geweldig om hem in het echt te zien! Tot nu toe had ik alleen mijn vierkantje gezien in het echt natuurlijk. Als je goed kijkt zie je op de foto ook ‘Mr Scheepjes’, de man die dit allemaal mogelijk maakt voor ons ;) 

Het was een geweldig weekend, ik ben nog wel even aan het nagenieten! Ik heb al heel wat leuke ideetjes opgedaan, hopelijk kan ik snel iets laten zien!

We also got to see the blanket we’ve been designing for the Scheepjes CAL 2016 – Last Dance on the Beach. It was amazing to see it for real! I had only seen my own square beforehand. If you pay attention to the picture you can spot “Mr Scheepjes”, the man who has made this all possible for us ;) 

It was a great weekend, my head is still spinning with excitement and ideas! Hopefully I’ll be able to show you something soon :) 

Baby yarn!

Nee, ik ga niet iets maken voor baby’s, maar het garen is wel gesponnen in baby-bolletjes! Ik heb het over het nieuwe Catona garen van Scheepjes. Het is een gemerceriseerd katoen – wat betekent dat er zo’n subtiele glans op zit – dat verkrijgbaar is in bolletjes van 25 gram. Schattig! Ze zijn bovendien nog eens in 69 heerlijke kleurtjes verkrijgbaar. We hebben allemaal wel eens een projectje willen maken met heel veel kleurtjes, waarbij je na afloop nog met heel veel restjes blijft zitten! Catona is het perfecte garen voor dit soort werkjes, want je hoeft niet meteen bolletjes van 50 of 100 gram te kopen.
No, I’m not going to make stuff for babies! But the yarn I’m using is wound up in baby skeins, so cute!! I’m talking about the new yarn by Scheepjes – Catona. It’s a mercerized cotton, so it has a subtle sheen to it. It’s available in 25 gram balls, in a whopping amount of 69 colours! We’ve all had these multicolour projects that leave you with loads of scrap yarn at the end, simply because you didn’t use it all. Catona is perfect for these projects. 

Catona yarn by Scheepjes

Nu heb ik ook een projectje in gedachten met heel veel kleurtjes, dus dacht ik: ik ga het Catona garen eens proberen! Ik bestelde 8 verschillende kleurtjes..
I also have a project in mind with lots of colours – not really my style but I’d love to try! So I ordered eight beautiful colours of Catona.. 

Scheepjes Catona project

Het haakt heel fijn, wat dat betreft is het niet veel anders dan de meeste 100% katoen garens. Fijn vertrouwd eigenlijk! Ik ben al aan de haak gegaan ;) Wat zouden jullie ermee maken?
I love to crochet with it, it’s very similar to other 100% cotton yarns. Not splitty at all, sturdy but still soft. I’ve already started my project! What would you make with this yarn? 

Scheepjes Bloggersweekend

Scheepjes Bloggers

Afgelopen weekend werd ik door Scheepjes, samen met een aantal geweldige bloggers, uitgenodigd om het Scheepjes hoofdkwartier te komen bezoeken! Alle garens bekijken in het magazijn.. blogtips uitwisselen.. creatief brainstormen en de nieuwe kleurtjes van de garens mogen zien… Het was een top weekend! Kijken jullie mee?
This past weekend I was invited – along with some fabulous bloggers – to come check out the Scheepjes headquarters! Fondling yarns in the warehouse.. exchanging blogging tips… creative brainstorming… getting to see new colours of existing yarns… It was an amazing weekend! 

ribbons

Scheepjes is onderdeel van De Bondt BV, waar ze ook allerhande fournituren in het assortiment hebben. Heerlijk, al die meters lint!
Scheepjes is owned by De Bondt BV, who also stock haberdashery. Just look at those ribbons! 
Scheepjes warehouse

Bij dit gangpad kregen we allemaal min of meer een hartstilstand. Wat een prachtige gang vol knopen!!
Our hearts all skipped a beat when we got to this aisle! Buttons, buttons everywhere…
Bloom yarn

En toen…. garens!!
And suddenly… yarn!! 

wooden bag handleMooie tassenhandvaten..
Pretty bag handles… 
Dendennis crochet book

Verder ook nog haak/brei-boeken, allerlei soorten naalden, ritsen, etuis, touw, borduurhoepels..
They also had knitting and crochet books, needles, zippers, pouches, rope, embroidery hoops.. 


catona yarn

We kregen onder andere alle kleurtjes van het nieuwe Catona garen te zien! Kijk eens wat een schattige kleine bolletjes..
We got to see all the colours of the new Catona yarn! The tiny little balls were so cute..

Scheepjes bloggers

De bloggers! V.l.n.r./from left to right: Atty, Jellina, Lineke (Scheepjes), Heike, Nerissa, Sarah, Job (Scheepjes), Annelies, Esther, Dedri, -me-, Maria, Kirsten.
high tea

Na het magazijn te hebben doorgespit was het hoog tijd voor een zonnige lunch.
After rummaging through the warehouse we were invited to a sunny lunch outside.

Paalkoepel

De volgende dag vertrokken we naar een leuke locatie aan het water bij Haren, voor een bloggers high tea!
The next day we visited this wonderful place near the water at Haren, for a bloggers high tea!

IMG_6095

Selfie time! Meet Jellina from Jellina Creations and Sarah from Crafts from the Cwtch :) Crochet high tea

Iedereen lekker aan de haak :)
Everyone grabbed their hooks :) 
Crochet high tea

Hier zie je Esther met haar prachtige Stonewashed hexagon deken!
Esther with her beautiful Stonewashed hexi-blanket! yarn and high tea

Lekkere hapjes en mooie garens, wordt het nog beter dan dit? Aan het eind van de dag namen we weer afscheid van elkaar, vol nieuwe inspiratie voor projecten en ook met een goedgevulde goodiebag ;) Het was een top-weekend, bedankt Scheepjes!!
Yummy treats and pretty yarn, what more could a girl want? At the end of the day we went home with loads of new inspiration and a goodiebag which was full to the brim! I had an amazing time this weekend, thanks Scheepjes!!